Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Slovenské národné múzeum

Poloha
Západné Slovensko, Bratislavský kraj, Bratislava I, Bratislava - Staré Mesto
Oblíbené

Je to vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. Múzeum bolo vybudované v roku 1924 Spoločnosťou Slovenského vlastivedného múzea. Jeho otvorenie sa datuje v roku 1930 ako úsilie spoločnej spolupráce Zemedelského múzea a Slovenského vlastivedného múzea. V roku 1961 sa spojili do jedného celku a vzniklo celonárodné Slovenské národné múzeum so sídlom v Bratislave. Pod neho spadá ďalších 18 múzeí. Ročne uskutočňuje viac ako dve stovky výstav a niekoľko tisíc iných podujatí doma a v zahraničí. Chráni viac ako 3,8 mil. zbierkových predmetov všetkých vedných odborov a spravuje aj niekoľko desiatok národných kultúrnych pamiatok SR.