Fauna a flóra na Oravě

Fauna na OravěÚzemí regionu Orava leží z větší části v chladné oblasti. Pouze dolina řeky Orava má o něco teplejší podnebí a patří do mírně teplé oblasti. Vytvoření vodní nádrže Orava způsobilo změnu původních lučních společenství. Současně se zaznamenal výskyt některých nových druhů ryb a ptáků. Zaznamenalo se i první zahnízdění orla mořského. Živočišstvo Oravy patří do eurosibírskej podoblasti. Různé tvary reliéfu a značné rozpětí nadmořské výšky způsobily, že na území Oravy se vyskytují různé skupiny živočichů. V podhorském stupni se vyskytuje skřivan polní, koroptev polní, jestřáb obyčejný, káně lesní, poštolka, obecná Pustovka.

fauna oravaNejvětší plochu regionu Orava pokrývá jedle, buk a borovice, z větší části smrkové monokultury. Modřín opadavý, borovice resp. borovice sosna a jalovec sibiřská se vyskytují v oblasti Babej hory a Pilsko. Hojně je na celém území Oravy rozšířená jalovec obecný. V pásmu lesů nacházíme typické lesní druhy rostlin jako sasanka lesní, kopytník evropský. Ve vlhkých hájích a křovinách kvete hlavně šťavel kyselý a durman obecný. Ve vyšších polohách jsou v podrostu zastoupeny různé druhy kapradin a plavuň, borůvka obyčejná, vřes obecný, brusinka pravá.