Flóra na Malé Fatře

flóra | fauna | Návštěvní řád | lyžování | fotogalerie | zajímavosti

Flóra Malá FatraTéměř celou oblast NP Malá Fatra pokrývají lesy - zabírají 83% celkové plochy. V lesích převažují buky, ve vyšších polohách jsou to smrčiny, ale na některých místech najdete i borovici, jedli nebo javor.

Těsně pod vrcholem roste kosodřevina a nad ní se již rozprostírají rozsáhlé alpínské louky s vysokohorskými rostlinami jako hořec Clusiov, hvězdnice alpská, dryádka osmiplátečná, stračka a jiné. Flóru zastupuje více než 900 druhů vyšších rostlin.

Z hub se tu vyskytuje i zákonem chráněná houba Samonas modrejúca (Chamonix caespitosa). Sběr lesních plodů a rostlin je v národním parku zakázán, sbírat je mohou pouze majitelé a uživatelé pozemků.

 

Flóra na Malej Fatre

- 900 druhů vyšších rostlin

- 22 druhů Západokarpatské endemitů

- 14 karpatských endemitů

- 15 karpatských subendemitov

- 1 vlastní endemit Malé Fatry, jeřabina Margittaiho