AKTUÁLNĚ PLATNÉ COVID-19 OPATŘENÍ

Dovolujeme si Vám oznámit, že od pondělí 16.8.2021 vstupuje v platnost nový regionální COVID automat, který rozděluje slovenské okresy do pěti stupňů: zelená barva - fáze monitoringu, oranžová barva - fáze ostražitosti, červená barva - 1. stupeň ohrožení, bordó barva - 2. stupeň ohrožení, černá barva - 3. stupeň ohrožení. V cestovním ruchu se to dotkne zejména podmínky pro ubytování (vstup do hotelu, využití wellness a fitness center, vstup do restaurace či využití lanovek). Aktualizace COVID automatu bude zveřejněna vždy na stránce https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/. COVID automat nabízí provozovatelům zařízení a organizátorem akcí flexibilně si vybrat ze tří protokolů, přičemž kombinování možností není přípustné. Povinnosti provozů jsou definovány ve Vyhlášce č. 240/2021, která nabývá účinnosti od 16.8.2021. Od tohoto data bude možnost ubytovat pouze hosty, kteří se prokáží při check-in jedním z následujících dokumentů:

  • dokladem o plném očkováni vakcínou proti onemocnění COVID-19 *
    negativním testem na onemocnění COVID-19 (PCR 72 hod, antigenní test 48 hod)
  • potvrzením o překonání onemocnění COVID-19 v období před ne více než 180 dny

* Za plně očkovanou osobu se pro účely Vyhlášky č. 240 považuje:

  • osoba nejméně 14 dní po aplikaci 2. dávky vakcíny proti onemocnění COVID-19 s dvoudávkové schématem
  • osoba nejméně 21 dní po aplikaci 1. dávky vakcíny proti onemocnění COVID-19 s jednodávkových schématem
  • osoba nejméně 14 dní po aplikaci první dávky vakcíny proti onemocnění COVID-19, pokud byla první dávka očkování proti onemocnění COVID-19 podána v intervalu do 180 dní od překonání onemocnění COVID-19
  • osoba do 12 let věku

Klientům, kteří nedisponují potvrzením o očkování nebo překonání onemocnění covid-19 doporučujeme, aby se daly otestovat před odjezdem na pobyt v místě svého bydliště. V okresech, které se nacházejí v prvním stupni - faza monitoringu, zůstávají pravidla v oblasti poskytování hotelových a restauračních služeb, jakož i při návštěvě středisek nezměněny.