Turistický region
Stredné Slovensko, Horehronie, Veľká Fatra, Banskobystrický kraj, Kremnické vrchy
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Badínsky prales

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, Badín
Oblíbené

Národní přírodní rezervace v katastrálním území obce Badín v Banskobystrickém kraji, v Kremnických vrzích. Badínský prales s rozlohou 30,03 ha je jedním z nejstarších chráněných území Slovenska. Nachází se zde až 16 lesních typů, vegetace má charakter původního smíšeného lesa, ale najdou se zde i bohatě zastoupeny druhy podhorského a horského stupně. V ochranném pásmu převažují hospodářské lesy, zbytek jsou lesy zvláštního určení (původní ochranné pásmo). Na lesních stanovištích bylo zjištěno 140 druhů cévnatých rostlin, z toho 34 dřevin a 106 bylin.

K přírodním vzácnostem Badínský prales dozajista patří vzácná bílá jedle s obvodem kmene 550 cm a s výškou 46 m a některé stromy zde rostou už více než 300 let. Zvláštní skupinu v pralese tvoří houby žijící na rozkládajících se kmenech stromů, které jsou nepostradatelné organismy v lesním ekosystému, protože se podílejí na přeměně mrtvé dřevní hmoty na takové látky, které pak slouží jako zdroj energie pro další organismy. Z rostlin dominují zejména měsíčnice vytrvalá, bažanka vytrvalá, kakost smrdutý, svízel vonná, hluchavník žlutý, ostružina srstnatá a další vzácné byliny, ze živočichů zde má bohaté zastoupení hmyz a brouci, dále hnízdící ptáci jako strakapoud bělohřbetý, lejsek červenohrdlý ai, az savců přebývá rejsek horský, medvěd hnědý, ale i rys ostrovid a několik druhů netopýrů.

Prozatím je vstup do Budatínskeho pralesa pro veřejnost uzavřen. Prohlídka pralesa je možná pouze jako exkurze s odborným dozorem a Badínský prales je jedním z kandidátů na zápis na seznam Světového přírodního dědictví UNESCO. V okolí pralesa je přístupný veřejnosti naučná stezka, který je příjemnou procházkou až k místnímu vodopádu. Pohyb mimo naučného chodníku v 5. stupni ochrany a považuje se za přestupek, který může být pokutován.


Nejčastější otázky o atrakci Badínsky prales

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3