Turistický region
Západné Slovensko, Považie, Strážovské vrchy, Trenčiansky kraj, Javorníky, Biele Karpaty
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Botanický park Lednické Rovne

Poloha
Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Púchov, Lednické Rovne
Oblíbené

Botanický park vybudovaný nizozemským hrabětem Aspremontom v roce 1824 podle anglického vzoru s různými umělými zříceninami bašt a věžiček, doplněných chrámkom bohyně Minervy a jinými sochami. Park o rozloze 20 ha se nachází u renesančním kostele v Lednické Rovne. Po smrti hraběte Aspremonta pokračoval v jeho budování hrabat osobní lékař Anton Rochel (1770 - 1847), který byl také vynikajícím botanikem a zahradníkem. Působil na panstvích ve Veselém a v Lednické Rovne a po smrti slavného botanika Kitaibela se stal ředitelem univerzitní botanické zahrady v Budapešti. Park má své počátky již v druhé polovině 17. století, kdy v jeho prostorách dal vysadit František Rákoczi sto lip.

Pozornost svou mohutností budilo v parku svého času dvanáct kanadských topolů, které přivezl hrabě Aspremont z Holandska, a od nichž pocházejí nyní všechny topoly v okolí. Vysazené jsou tu dodnes dále platany, borovicové porosty, magnólie, akáty, javory a kaštanová alej. Dendrologická pokladem parku je lípa malolistá s obvodem v poprsní výšce 660 cm a při zemi 900 cm. V hojném počtu se vyskytuje dub letní s obvodem 150 - 200 cm.

Zachovaly se i některé ojedinělé architektonické stavby jako starobylý kostel, kolem kterého jsou různé náhrobky a i náhrobek samotného hraběte Aspremonta, šibenice a studánka. Na nejvyšším místě v parku v antickém chrámku do roku 1918 - 1919 stála socha řecké bohyně Minervy, která byla bohužel za I. světové války zničena. Architektonickou stavbu šibenice tvoří jednoduchý kamenný portál přes chodník a dva dórské sloupy na čtyřhranných podstavcích, které nesou trojúhelníkový tympanon. Studánku představoval kamenný podstavec s vázou nad pramenem vyvěrajícím ze svahu. Oba objekty jsou však dnes již poškozené. V parku nechyběly ani romantické umělé zříceniny s hradem. Zříceniny, besídky, jeskyně, zlomené sloupy, obelisky a podobně jsou součástí parkové slohové úpravy z konce 19. století. Nachází se zde i neorenesanční stavba mauzolea, kterou dal postavit podle projektugrófa Aspremonta tehdejší majitel zámku i parku továrník baron Jozef Schreiber v roce 1890. Podle svého přání byl v něm továrník iv roce 1902 pohřben.

V roce 1945 bylo Lednické panství znárodněny a z zámečku se stala škola. Park byl pod správou MNV a po roce 1945 se udělalo do parku několik negativních zásahů. Postavili v něm volejbalové hřiště a betonová deska sloužila jako taneční parket, dřevěné pódium a ostatní příslušenství jako divadlo v přírodě. Dnes je park místem pro ty, kteří hledají klid a tiché spojení s přírodou.


Nejčastější otázky o atrakci Botanický park Lednické Rovne

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3