Turistický region
Západné Slovensko, Považie, Strážovské vrchy, Trenčiansky kraj, Javorníky, Biele Karpaty

Botanický park Lednické Rovne

Poloha
Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Púchov, Lednické Rovne

Botanický park vybudovaný nizozemským hrabětem Aspremontom v roce 1824 podle anglického vzoru s různými umělými zříceninami bašt a věžiček, doplněných chrámkom bohyně Minervy a jinými sochami. Park o rozloze 20 ha se nachází u renesančním kostele v Lednické Rovne. Po smrti hraběte Aspremonta pokračoval v jeho budování hrabat osobní lékař Anton Rochel (1770 - 1847), který byl také vynikajícím botanikem a zahradníkem. Působil na panstvích ve Veselém a v Lednické Rovne a po smrti slavného botanika Kitaibela se stal ředitelem univerzitní botanické zahrady v Budapešti. Park má své počátky již v druhé polovině 17. století, kdy v jeho prostorách dal vysadit František Rákoczi sto lip.

Pozornost svou mohutností budilo v parku svého času dvanáct kanadských topolů, které přivezl hrabě Aspremont z Holandska, a od nichž pocházejí nyní všechny topoly v okolí. Vysazené jsou tu dodnes dále platany, borovicové porosty, magnólie, akáty, javory a kaštanová alej. Dendrologická pokladem parku je lípa malolistá s obvodem v poprsní výšce 660 cm a při zemi 900 cm. V hojném počtu se vyskytuje dub letní s obvodem 150 - 200 cm.

Zachovaly se i některé ojedinělé architektonické stavby jako starobylý kostel, kolem kterého jsou různé náhrobky a i náhrobek samotného hraběte Aspremonta, šibenice a studánka. Na nejvyšším místě v parku v antickém chrámku do roku 1918 - 1919 stála socha řecké bohyně Minervy, která byla bohužel za I. světové války zničena. Architektonickou stavbu šibenice tvoří jednoduchý kamenný portál přes chodník a dva dórské sloupy na čtyřhranných podstavcích, které nesou trojúhelníkový tympanon. Studánku představoval kamenný podstavec s vázou nad pramenem vyvěrajícím ze svahu. Oba objekty jsou však dnes již poškozené. V parku nechyběly ani romantické umělé zříceniny s hradem. Zříceniny, besídky, jeskyně, zlomené sloupy, obelisky a podobně jsou součástí parkové slohové úpravy z konce 19. století. Nachází se zde i neorenesanční stavba mauzolea, kterou dal postavit podle projektugrófa Aspremonta tehdejší majitel zámku i parku továrník baron Jozef Schreiber v roce 1890. Podle svého přání byl v něm továrník iv roce 1902 pohřben.

V roce 1945 bylo Lednické panství znárodněny a z zámečku se stala škola. Park byl pod správou MNV a po roce 1945 se udělalo do parku několik negativních zásahů. Postavili v něm volejbalové hřiště a betonová deska sloužila jako taneční parket, dřevěné pódium a ostatní příslušenství jako divadlo v přírodě. Dnes je park místem pro ty, kteří hledají klid a tiché spojení s přírodou.


Nejčastější otázky o atrakci Botanický park Lednické Rovne

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3