Turistický region
Západné Slovensko, Hont, Dolná Nitra, Tekov, Južné Slovensko, Pohronský Inovec, Nitriansky kraj
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Levický hrad

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Levice, Levice
Oblíbené

Zrúcanina hradu nachádzajúca sa na styku Hronskej nivy a Ipeľskej pahorkatiny v meste Levice. Hrad vznikol v druhej polovici 13. st. a plnil strážnu a ochrannú funkciu. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1318. Hrad veľmi často menil majiteľov a patril Matúšovi Čákovi, Feliciánovi Zachovi, vystriedali sa na ňom rody Harastiovci, Balassovci, Kallanichovci a Eszterházyovci. Počas kuruckého povstania hrad na kratší čas obsadili v roku 1682 vojská Imricha Thökölyho. Neskôr bol poškodený požiarom a v roku 1702 bol na kráľov príkaz hrad zničený, no aj napriek tomu ešte zostal obranyschopným. Poslednými vlastníkmi hradu boli Schoellerovci, no potom čo nastalo obdobie vyvlastňovania, sa ich rodina musela vrátiť do Rakúska. V 70-tych rokoch 20. st. boli konzervované ruiny horného hradu a opevnenie. Plne zachovaná zostala z hradu gotická kruhová bašta, v ktorej je dnes čajovňa s krásnym výhľadom na hrad. V areáli, v dolnom kaštieli, sídli Tekovské múzeum, v ktorom sa nachádzajú archeologické, historické, národopisné, vlastivedné a prírodovedné zbierky. Na hrade sú organizované rôzne kultúrne podujatia a jedným takýmto podujatím sú napr. Levické hradné slávnosti. Prístup k hradu je z centra mesta Levice, po ulici sv. Michala, a trasa trvá cca 30 min. Druhou možnosťou je zaparkovať auto pri nákupnom centre Tesco a hrad sa nachádza oproti na druhej strane.
1368/5000
Zřícenina hradu nacházející se na styku Hronské nivy a Ipelské pahorkatiny ve městě Levice. Hrad vznikl v druhé polovině 13. st. a plnil strážní a ochrannou funkci. První písemná zmínka o hradu je z roku 1318. Hrad velmi často měnil majitele a patřil Matouši Čákovi, Feliciano Zachovi, vystřídaly se na něm rody Harastiovci, Balassovci, Kallanichovci a Eszterházyovcov. Během kurucké povstání hrad na kratší dobu obsadili v roce 1682 vojska Imricha Thökölyho. Později byl poškozen požárem a v roce 1702 byl na králův příkaz hrad zničen, přesto ještě zůstal obranyschopných. Posledními vlastníky hradu byli Schoellerovci, ale poté co nastalo období vyvlastňování, se jejich rodina musela vrátit do Rakouska. V 70. letech 20. st. byly konzervované ruiny horního hradu a opevnění. Plně zachována zůstala z hradu gotická kruhová bašta, v níž je dnes čajovna s krásným výhledem na hrad. V areálu, v dolním kostele, sídlí Tekovské muzeum, ve kterém se nacházejí archeologické, historické, národopisné, vlastivědné a přírodovědné sbírky. Na hradě jsou organizovány různé kulturní akce a jedním takovým akcí jsou např. Levické hradní slavnosti. Přístup k hradu je z centra města Levice, po ulici sv. Michala, a trasa trvá cca 30 min. Druhou možností je zaparkovat auto při nákupním centru Tesco a hrad se nachází naproti na druhé straně.Nejčastější otázky o atrakci Levický hrad

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3