Turistický region
Západné Slovensko, Považie, Strážovské vrchy, Trenčiansky kraj, Javorníky, Biele Karpaty
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Považský hrad

Poloha
Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Považská Bystrica, Považská Bystrica
Oblíbené

Zrúcanina hradu na predhorí Javorníkov, nad riekou Váh, cca 5 km od mesta Považská Bystrica. Samotný hrad bol pravdepodobne postavený v 12. st. za účelom ochrany obchodnej považskej cesty. Prvá oficiálna zmienka o hrade, pomenovanom Bystrický hrad, je z roku 1316 a jeho vlastníkom bol veľmož Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti boli vlastníkmi hradu panovník Karol Róbert z Anjou, Alexander Hedervári, Pavel Ugali, Stibor z Beckova, kráľovné Barbora a Alžbeta, Matej Korvín, rod Balassovcov. Neskôr počas Tököliho povstania bol hrad poškodený a v roku 1698 ho zničili cisárske vojská. Následne bol síce obnovený, no po výstavbe druhého kaštieľa v podhradí hrad pustol. Po rákócziovskom povstaní Bystrický hrad a panstvo prešli do vlastníctva rodu Szapáryovcov, z ktorých vynikol najmä Peter Szapáry, ktorý ho renovoval a čiastočne aj rekonštruoval. Szapáriovci neskôr hrad predali Móricovi Ulmanovi a ten barónovi Popperovi. Na začiatku 20. st. hrad Popperovcom znárodnia a ten sa stáva majetkom turistického klubu, od ktorého ho v roku 2007 odkúpilo mesto Považská Bystrica. Momentálne na hrade prebiehajú rekonštrukčné práce za sppoluúčasti mesta Považská Bystrica s úradom vlády a prostredníctvom grantov EHP a Nórska (fixácia skalného brala, domurovanie častí kaplnky, chodník ). Výstup k hradu nie je náročný a je možný z obce Považské Podhradie a trasa po žltej značke trvá približne 30 min. Vstup na hrad je na vlastné nebezpečenstvo. Po výstupe k zrúcanine hradu sa naskytá nádherný výhľad na rieku Váh a okolitú prírodu. Nejčastější otázky o atrakci Považský hrad

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3