Turistický region
Stredné Slovensko, Podpoľanie, Hont, Južné Slovensko, Banskobystrický kraj, Štiavnické vrchy, Krupinská planina, Poiplie
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Turecké studny - Štrampľoch

Poloha
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Krupina, Krupina
Oblíbené

Jedinečný skalní útvar na území města Krupina v lokalitě Štrampľoch (z německého názvu Steinbruch, v překladu kamenný lom). Zvláštní skalní obydlí připomínající zkušeným cestovatelům například Tunis či Turecko se nacházejí v bývalém kamenném lomu ve směru na rekreační oblast Tepličky.

Zvláštní do kamene vyřezané skalní úkryty, které v 19. - 20. století pravděpodobně sloužily jako provizorní obydlí chudým osadníkům nebo to mohly být sklepy, které byly později zalité vodou. I v jejich okolí se totiž nachází několik sklepů vytesaných do brala, ve kterých se uskladněno a pěstovali víno, protože v Krupinské katastru až do 19. století ve velkém pěstoval réva vinná. Nebo to mohly být lázně. Z vnější strany lomu totiž vidět jakési kamenné schody a nahoře pozůstatky připomínající terasu. Podle některých to mohou být turecké skrýše ze 16. - 17. století. Původní účel jakož i skutečný věk skalnatých úkrytů je obtížné přesně určit.

Raritou lomu je kamenná pokoj vytesaná do skalního útvaru. Její vznik a účel je však stále zahalen tajemstvím. Kamenná pokoj je od úrovně země hluboká téměř dva metry a vedle vchodu do kamenné pokoje je malá vodní příkop. Při čištění příkopu objevili pramen a vodu z ní chtějí znovu vytáhnout a obložit ji kamenem, aby korespondovala s okolím. Z lokality plánuje město vybudovat turistickou trasu na strážní věž Vartovka, která je od Tureckých studní vzdálena přibližně půldruhého kilometru, a je dominantou města Krupina.

K Tureckým studním vede označený turistický chodník přímo z centra města, cesta trvá přibližně 30 min. Byly zde osazeny lavičky a stůl, jakož i informační tabule.

Nejčastější otázky o atrakci Turecké studny - Štrampľoch

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3