Plavba vyhlídkovou lodí na Oravské přehradě

Plavební sezóna vyhlídkové lodi OG Slanica na Oravské přehradě je od 15. května do 15. září. Loď jezdí denně podle zájmu návštěvníků: o 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:30 hod. Ve dnech od 1. září do 15. září končí poslední plavba o 15:00 hod.

První plavba je o 9:00 hod a každá následující plavba je podmíněna minimálním počtem 10-ti osob. Kapacita výletní lodi je 80 míst.

Loď vychází z přístavu č. 2 v Slanické Osade a plavba na Slanický Ostrov včetně prohlídky expozic na ostrově a cestou zpět trvá přibližně 90 minut.

Cestou loď obeplout břehy Ptačího ostrova, který je součástí chráněné krajinné oblasti Horní Orava a chráněného ptačího území Horná Orava v druhé nejpřísnější zóně. Ptačí ostrov je významným hnízdištěm racků chechtavý, bělohlavých, rybáře říčních jakož i několika druhů kachen.

Slanický ostrov, nazývaný také Ostrov umění, je pozůstatek zaplavené obce Slanica. Na ostrově je dominantou kostel Povýšení sv. Kříže, který byl vystavěn v letech 1766 až 1769 jako barokní kaple av roce 1843 ho klasicistně přestavěli.

V interiéru kostela je nainstalována expozice "Tradiční lidová plastika a malba" av exteriéru ostrova vzniklo lapidárium "Oravské kamenické tvorby 18. a 19. století".

V bývalé hrobce se nachází expozice historie zatopených obcí.

Vstupenky se kupují přímo na lodi OG Slanica av ceně lístku je zahrnut i vstup do expozic na ostrove.Predaj lístků je na lodi OG Slanica.

GPS souřadnice - přístav:
N + 49 ° 24 '2.18 "
E: + 19 ° 30' 53.54"

Kontakt:
Kontakt na kapitána: 0905 915 108
Web: www.lodslanica.sk