Turistický region
Východné Slovensko, Šariš, Prešovský kraj, Čergov, Ondavská vrchovina
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Bazilika svatého Egídia v Bardějově

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Bardejov, Bardejov
Oblíbené

Gotická sakrální stavba z 13 st. nacházející se v historickém centru Bardejova, v severní části Radničního náměstí. Kolem roku 1206 se na tomto místě usadili cisterciácký mniši z polské Koprzywnica a založili zde klášter zasvěcený svatému Egidio, ale v důsledku náhlých změn ho cisterciáci v druhé polovině 13. st. (kolem r. 1271) opustili. V dalším období došlo k několika stavebním úpravám a rozšíření chrámu, ale také k několika katastrofám - požáry v letech 1550, 1577, 1640, 1774 a 1878, zemětřesení v roce 1725, prasknutí zdí kostela v roce 1836 a nakonec bombardování v roce 1944.

Chrám sv. Egídia je trojlodní stavba bazilikálneho typu s loděmi a hlavním vchodem, presbytářem, sakristií a třemi kaplemi - kaplí Panny Marie, sv. Alžběty, nad hlavním vchodem, a sv. Ondřeje. Presbytář je odděleno od hlavní lodi osvětlené bazilkálnymi okny, vítězným obloukem, který je doplněn sousoším Kalvárie z konce 15. st. A na jihozápadním rohu chrámu je věž se čtvercovým půdorysem. Kromě význačných architektonických hodnot je Bardejovský chrám pozoruhodný zejména vnitřním zařízením. Nachází se zde 11 pozdně křídlových oltářů, postavených v 15. a 16. st., které tvoří unikátní kolekci oltářů zachovaných na jednom místě. Za nejcennější z nich se považuje boční oltář Narození Páně, který patří mezi nejkrásnější, nejcennější a umělecky nejhodnotnější křídlové oltáře. Unikátem je plastika korpus Krista z tzv. Malé kalvárie ze začátku 16. st., připisován Mistru Pavlovi z Levoče, dále plastiky umístěny v současnosti v oltáři sv. Anny (Panna Maria s Dítětem na rukou, sv. Margita, sv. Kateřina a sv. Dorota) a další památky. K vzácným středověkým sochařským pracím patří sousoší Golgoty z konce 15. st. a na trámu pod Vítězným obloukem.

Chrám sv. Egídia bohatostí svých architektonických tvarů i výtvarných prvků, rozměrností i uměleckou úrovní a vzácným chrámovým mobiliářem evokujícím původní středověký sakrální prostor je spolu s nedalekou historickou městskou radnicí dominantou bardejovského náměstí a je velkým turistickým lákadlem pro návštěvníky.Nejčastější otázky o atrakci Bazilika svatého Egídia v Bardějově

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3