Turistický region
Východné Slovensko, Šariš, Prešovský kraj, Čergov, Ondavská vrchovina
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Chrám Ochrany Přesvaté Bohorodičky Jedlinka

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Bardejov, Jedlinka
Oblíbené

Řeckokatolický dřevěný chrám v obci Jedlinka byl postaven v roce 1736 a je věnován byzantskému svátku "Přesvatá Bohorodička Ochránkyně". Srubový chrám sestává ze svatyně, chrámové lodě a předsíně. Každá část budovy má svou věž s kupolí a křížem, v hlavní chrámové věži visí tři zvony. Chrám je od roku 1963 národní kulturní památkou.

Ikonastas z 18. století, který byl zrestaurován v roce 1987, se nachází na zvláštní stěně se třemi dveřmi, která stojí mezi chrámovou lodí a svatyní. Sestává ze čtyř řad ikon. V hlavním řadě jsou ikony sv. Mikuláše z Myry, sv. Bohorodičky Hodegetria (ukazovateľky cesty), Kristus Učitele a Mistra a ikona patrocínia Přesvaté Bohorodičky Ochránkyně. Nad hlavním řadou ikonostasu je řada ikon velkých byzantských svátků s ikonou Poslední večeře a nad řadou ikon svátků je řada ikon svatých apoštolů s ikonou Krista Velekněze. Nad ikonou Krista Velekněze je vyobrazen symbol "Boží oko", který se v dřevěných chrámech vyskytuje jen zřídka. Nad řadou svatých apoštolů je ještě řada starozákonních proroků a zcela nahoře na ikonostasu je ikona Ukřižování Krista. Další ikony a liturgické předměty v dřevěném chrámu v obci Jedlinka pocházejí z 17. a 18. století.

Poslední kompletní restaurování dřevěného chrámu se realizuje a to v neděli v 8.00 hod., následující týden v 9:30 hod., ve svátky v 16.45 hod.


Nejčastější otázky o atrakci Chrám Ochrany Přesvaté Bohorodičky Jedlinka

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3