Dřevěný chrám sv. Lukáše Tročany

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Bardejov, Tročany

Řeckokatolický kostel z roku 1739 zasvěcený svatému apoštolu a evangelistovi Lukášovi ve středu obce Tročany. Pravděpodobně to je nejstarší dřevěný chrám východního obřadu nejen na Slovensku, ale v celé karpatské oblasti, podle stylu chrámu patří nejpozději na rozhraní 15. až 16. století. Přivezen byl zřejmě z nedaleké obce Rešov, o čemž svědčí Záruby na dřevěných trámech a památný nápis na ikoně Ukřižování.

Srubový třídílný, tříprostorový, dvouvěžový chrám se třemi kříži je osazen na nízkém základě a vybaven malými okny v lodi a ve svatyni. Je postaven z tisové dřeva a sestává z oltářní části, lodě a podvežia. Obvody všech tří prostorů jsou pokryty šindeli. V hlavní věži chrámu jsou zavěšeny dva zvony. Nad věží je tříramenný kříž, nad lodí se nachází ozdobený jednoramenný kříž a nad koncem svatyně je umístěn jednoduchý jednoramenný kříž. V chrámu se nachází neúplný ikonostas, který se řadí mezi Národní kulturní památky. Je dvouřadý a pochází ze 17. století. Namísto první řady jsou volně zavěšené ikony svatých a to ikona svatého biskupa Mikuláše, ikona Bohorodičky Hodigitrie, ikona Krista Učitele a menší patrocinálna ikona svatého evangelisty Lukáše. Za ikonostasem se ve svatyni nachází zdobený oltář s ikonou Snímání z kříže z 18. století a ikona sv. archanděla Michala nad žertveníku. V chrámu se nachází také několik dalších vzácných ikon, samostatně rozmístěných v lodi. Zajímavostí tohoto kostelíka jsou nízké dveře, které měly zajistit, aby každý kdo vejde do kostela se hned i poklonil. Dodnes se říká, že zvony v kostele mají moc rozehnat bouřkové mračna.

Dřevěný chrám byl v roce 1968 prohlášen za Národní kulturní památku. Chrám byl několikrát opravován v letech 1897, 1933 a 1968 a v letech 2010 - 2011 byl kompletně zrestaurován v rámci projektu Záchrana dřevěných chrámů na Mezinárodní dřevěné cestě z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.Nejčastější otázky o atrakci Dřevěný chrám sv. Lukáše Tročany

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3