Chrám sv. Bazila Velkého Hrabová Roztoka

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Snina, Hrabová Roztoka

Dřevěný řeckokatolický chrám v Hrabové Roztokem postavený v polovině 18. století je zasvěcený jednomu z nejvýznamnějších východních světců sv. Basilej Velkému. Roubená stavba je třídílná, tříprostorová, dvojvěžová se dvěma kříži. Konstrukce věže sloupová, na jejím vrchu je trojramenný kříž a uvnitř věže jsou zavěšeny tři zvony - jeden nejistého roku, dva z roku 1796.

Ikonostas, Národní kulturní památka, z roku 1794 má čtyřřadý architekturu. První, hlavní řada, obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláše, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učitele, ikonu sv. Bazila Velkého. Druhá řada svátků je předělený ikonou Poslední večeře a třetí apoštolský řada má uprostřed ústřední ikonu Krista Velekněze. Čtvrtý řadu proroků sestává ze šesti medailonů s dvojicemi postav. Vrch ikonostasu tvoří skloněný kříž.

Zajímavostí tohoto chrámu je, že se zachovala původní podoba chrámu, ikonostasu i Prestonu pocházející z dob vzniku chrámu. Oprava exteriéru chrámu byla provedena v roce 2000.V kostele se už nekonají žádné bohoslužby, na prohlídku se lze předem objednat na farním úřadě.


Nejčastější otázky o atrakci Chrám sv. Bazila Velkého Hrabová Roztoka

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3