Turistický region
Východné Slovensko, Horný Zemplín, Prešovský kraj, Vihorlatské vrchy, Zemplín, Laborecká vrchovina, Poloniny, Bukovské vrchy
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Chrám sv. Bazila Velkého Hrabová Roztoka

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Snina, Hrabová Roztoka
Oblíbené

Dřevěný řeckokatolický chrám v Hrabové Roztokem postavený v polovině 18. století je zasvěcený jednomu z nejvýznamnějších východních světců sv. Basilej Velkému. Roubená stavba je třídílná, tříprostorová, dvojvěžová se dvěma kříži. Konstrukce věže sloupová, na jejím vrchu je trojramenný kříž a uvnitř věže jsou zavěšeny tři zvony - jeden nejistého roku, dva z roku 1796.

Ikonostas, Národní kulturní památka, z roku 1794 má čtyřřadý architekturu. První, hlavní řada, obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláše, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učitele, ikonu sv. Bazila Velkého. Druhá řada svátků je předělený ikonou Poslední večeře a třetí apoštolský řada má uprostřed ústřední ikonu Krista Velekněze. Čtvrtý řadu proroků sestává ze šesti medailonů s dvojicemi postav. Vrch ikonostasu tvoří skloněný kříž.

Zajímavostí tohoto chrámu je, že se zachovala původní podoba chrámu, ikonostasu i Prestonu pocházející z dob vzniku chrámu. Oprava exteriéru chrámu byla provedena v roce 2000.V kostele se už nekonají žádné bohoslužby, na prohlídku se lze předem objednat na farním úřadě.


Nejčastější otázky o atrakci Chrám sv. Bazila Velkého Hrabová Roztoka

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3