Turistický region
Východné Slovensko, Šariš, Prešovský kraj, Slanské vrchy, Čergov, Branisko
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Chrám sv. Lukáše Evangelisty Brežany

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Prešov, Brežany
Oblíbené

Gréckokatlický dřevěný chrám v Brezany postavený v roce 1727 je zasvěcený sv. evangelistovi Lukášovi. Srubový chrám je třídílný, třímístný, se sloupovou věží se dvěma kříži. Na jeho vrcholu je osazen ozdobný trojramenný kříž, který patří se svým tvarem k jedním z nejkrásnějších ze všech chrámů eparchie. Chrám byl zčásti restaurován v roce 1999 a také v roce 2001.

Vnitřní zařízení chrámu je z první poloviny 18. století. Ikonostas chrámu pochází z roku 1733, je čtyřřadý na čtyřech patrech. První řada obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláše, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učitele a ikonu sv. evangelisty Lukáše. Druhá řada svátků má namísto ikony Poslední večeře skloněný Mandylion. Třetí apoštolský řada obsahuje uprostřed ikonu Krista Velekněze spolu s Bohorodičkou a sv. Janem Křtitelem. Čtvrtý řadu proroků tvoří dvanáct ikon. Z mobiliáře je to oltář s obrazem Korunování Bohorodičky (1782), boční oltář s obrazem Pieta, boční oltář s obrazem Krista (druhá polovina 18. století) a za zmínku určitě stojí i ikona Árona uvnitř jáhenské (služebních) dveří.

V chrámu se pravidelně konají bohoslužby a to každou třetí neděli v měsíci v 09.20 hod. s výjimkou letních prázdnin, kdy se bohoslužby nekonají.Nejčastější otázky o atrakci Chrám sv. Lukáše Evangelisty Brežany

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.