Turistický region
Východné Slovensko, Gemer, Košický kraj, Revúcka vrchovina, Slovenské rudohorie, Slovenský Raj, Palcmanská Maša
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Pamětní pokoj spisovatele Pavla Dobšinského a Dobšinského pohádkovo

Poloha
Východné Slovensko, Košický kraj, Rožňava, Slavošovce
Oblíbené

Rodný dům spisovatele, etnografa, pedagoga a kazatele Pavla Emanuela Dobšinského (16.03.1828 - 22.10.1885) se nachází v obci Slavošovce, okres Rožňava. Pamětní pokoj je svědectvím doby, v níž spisovatel žil a tvořil, nacházejí se zde neznámé údaje o jeho životě, je tu vystavena dokumentace, prameny, sborníky, články publikované Gemerská vlastivědná společností, ukázky z jeho tvorby. Také zde najdeme i reprodukce některých listů psaných Dobšinská od A. Sládkoviča, M. knihkupectví, ale i projevy, které vymizely na vědecké konferenci v Rimavské Sobotě a jsou věnovány odkazu Dobšinského.

V pamětní pokoji je soustředěn materiál regionálního charakteru, doplněný různými dobovými předměty a nástroji používanými v minulosti. Pohádky spisovatele Dobšinského dodnes sbližují děti z celého světa. U příležitosti 100. výročí jeho narození byla na jeho rodném domě osazena i pamětní tabule a jeho jméno nese i místní základní škola. Autorem památníku odhaleného u příležitosti 142. výročí narození spisovatele byl akademický sochař Dušan Dzurek z Prahy.

Čestným občanem obce Slavošovce se stal do roku 1970 i přímý potomek spisovatele dával umělec Prof. Ján Čajak. Expozice pamětní pokoje P. E. Dobšinského je otevřena na požádání.

V letech 1828 - 1885 žil Pavol Dobšinský ve vesničce Drienčany a jeho vliv zde dodnes cítit doslova na každém kroku. Symboly to připomínají všude ai kostel, ve kterém spisovatel jako farář kázal, zda fara, ve které žil a psal pohádky. A dokonce je i v reálu kostela pohřben. V obci se nacházejí dřevěné sochy, symboly z pohádek Dobšinského, jejichž autorem je řezbář Dušan Šarkan. Před kostelem jsou to sochy zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Sochy jsou v podstatě všude, před farou, při informačních tabulích (např. Informační tabuli drží v rukou Dlouhý z pohádky o Dlouhém, Široký a Bystrozraký), při vstupech do obce, v jejím centru. A proto toto místo patří k těm, které turisté nemohou obejít.


Nejčastější otázky o atrakci Pamětní pokoj spisovatele Pavla Dobšinského a Dobšinského pohádkovo

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3