Turistický region
Západné Slovensko, Podunajsko, Južné Slovensko, Podunajská nížina, Nitriansky kraj
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Pařížské močály Gbelce

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Nové Zámky, Gbelce
Oblíbené

Největší souvislý třtinový bažina (komplex močálů) na Slovensku s rozlohou 184 ha, Národní přírodní rezervace a Chráněné ptačí území. Nachází se mezi obcemi Nová Vieska a Gbelce, přibližně 30 km od Nových Zámků v jihovýchodní části Podunajské nížiny a Hronské pahorkatiny v nadmořské výšce 120 - 125 m.n.m. Území Pařížských močálů patří mezi nejvýznamnější mokřady na Slovensku.

Z hlediska výskytu živočichů patří k významným evropským a světovým rašelinišť biotopem, navštěvují ho ornitologové z celé Evropy a v průběhu celého roku zde probíhá celoevropský monitoring. Uměle vytvořený bažina se stal domovem pro 171 druhů ptáků, 160 druhů pavouků a sekáčům, 500 druhů hmyzu, 44 druhů měkkýšů. Z řady obratlovců je to 18 druhů ryb, 10 druhů obojživelníků a více než 31 druhů savců mezi nimi i unikátní Vydra říční a jediná žijící želva na Slovenku Želva bahenní.

Pařížské močály mají obrovský význam i během migrace ptactva. Ptáci se zde zastavují během stahování na jaře a podzim na odpočinek či sběr potravy. V třtiny na ostrově v době stěhování nachází své útočiště na nocování až desetitisícové hejna vlaštovek.

Bažina vznikl v roce 1800, kdy hrabě Pálfy povolal francouzského inženýra z Paříže za účelem vytvořit na jižním Slovensku jezero (bažina) tak, aby se zvětšila půda na zemědělské využití. Bažina dostal pojmenování "Pařížská" a kanál, který odvádí vodu z močálu do Hronu, "Paříž". Pařížské močály, které jsou obklopené překrásnou přírodou, byly v roce 1966 zapsány do seznamu chráněných nalezišť, a také jsou zařazeny i do seznamu bažin chráněných podle Ramsarské konvence. Výchozím bodem na Pařížské močály je obec Gbelce (ulice Trstinová).Nejčastější otázky o atrakci Pařížské močály Gbelce

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3