Rotunda dvanácti apoštolů

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Nové Zámky, Bíňa

Cihlová románská rotunda kruhového půdorysu s vnitřní apsidou při bývalém klášterním komplexu premonstrátů v obci Bíňa. Založili ji kolem roku 1200 comes Omodej a jeho syn Štefan z rodu Hunt-Poznanovců. Vnitřní stěny rotundy jsou členěny do 12 půlkruhových ník symbolizujících dvanáct apoštolů. Apsida je tvořena mělkým výklenkem ve zdi a zvýrazňuje ji triumfální oblouk přesahující do prostoru lodi. V roce 2006 byla při archeologickém výzkumu při rotundě objevena část románské plastiky v podobě vrchní části hlavy lva, který zřejmě původně stál před portálem do klášterního kostela. Na barokní kupole lodi se nacházejí původní nástěnné malby z 13. a 14. století, které jsou však zatřené (v dubnu 2013 se našly na klenbě odkryté sondy).

V současnosti patří rotunda Římskokatolické církvi místní farnosti. V rámci rekonstrukčních prací byl v roce 2009 obnoven exteriér objektu z grantového programu Ministerstva kultury ČR zaměřeného speciálně na románské rotundy. Rotunda dostala novou vápennou omítku, odstranilo se necitlivě vsazeny elektrické vedení a osvětlení z zdi. Restaurován byl i vstupní portál a vnitřní omítky spolu s freskami. Bohoslužby se v rotundě konají pouze příležitostně. Návštěvu je nutno dohodnout předem.Nejčastější otázky o atrakci Rotunda dvanácti apoštolů

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3