Turistický region
Západné Slovensko, Podunajsko, Južné Slovensko, Podunajská nížina, Nitriansky kraj
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Rotunda dvanácti apoštolů

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Nové Zámky, Bíňa
Oblíbené

Cihlová románská rotunda kruhového půdorysu s vnitřní apsidou při bývalém klášterním komplexu premonstrátů v obci Bíňa. Založili ji kolem roku 1200 comes Omodej a jeho syn Štefan z rodu Hunt-Poznanovců. Vnitřní stěny rotundy jsou členěny do 12 půlkruhových ník symbolizujících dvanáct apoštolů. Apsida je tvořena mělkým výklenkem ve zdi a zvýrazňuje ji triumfální oblouk přesahující do prostoru lodi. V roce 2006 byla při archeologickém výzkumu při rotundě objevena část románské plastiky v podobě vrchní části hlavy lva, který zřejmě původně stál před portálem do klášterního kostela. Na barokní kupole lodi se nacházejí původní nástěnné malby z 13. a 14. století, které jsou však zatřené (v dubnu 2013 se našly na klenbě odkryté sondy).

V současnosti patří rotunda Římskokatolické církvi místní farnosti. V rámci rekonstrukčních prací byl v roce 2009 obnoven exteriér objektu z grantového programu Ministerstva kultury ČR zaměřeného speciálně na románské rotundy. Rotunda dostala novou vápennou omítku, odstranilo se necitlivě vsazeny elektrické vedení a osvětlení z zdi. Restaurován byl i vstupní portál a vnitřní omítky spolu s freskami. Bohoslužby se v rotundě konají pouze příležitostně. Návštěvu je nutno dohodnout předem.Nejčastější otázky o atrakci Rotunda dvanácti apoštolů

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3