Turistický region
Západné Slovensko, Podunajsko, Južné Slovensko, Podunajská nížina, Nitriansky kraj
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Pevnost Komárno

Poloha
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Komárno, Komárno
Oblíbené

Protiturecká pevnost (Národní kulturní památka) v Komárně je součástí nejrozsáhlejšího pevnostního systému ve střední Evropě, který se rozkládá na území České republiky a Maďarska. Patří mezi jednu z nejvýznamnějších památek na Slovensku. Byla postavena ve dvou obdobích a jde o jedinečný fortifikační systém bastionové typu, který se skládá z několika pevností. Stará pevnost (nejstarší část) se začala budovat v 16. století (v roce 1546) na soutoku řek Váh a Dunaj a v 17. století (v roce 1658) byla rozšířena a tzv. Novou pevnost. V roce 1570 Starou pevnost a v roce 1682 Novou pevnost zničila povodeň, ale následně byly obě pevnosti zrekonstruovány. V 18. století, po dvou zemětřeseních, ztratila Pevnost svůj vojenský charakter, ale v důsledku vojenských tažení francouzského císaře Napoleona I. byla na počátku 19. století obnovena, modernizovaná a rozšířená na nejrozsáhlejší pevnostní systém Rakousko-Uherska, který měl v případě potřeby pojmout až 200.000 armádu. Svou vojenskou funkci si Pevnost zachovala v podstatě až do roku 2003, kdy se stala majetkem města Komárno. O vojenském životě v Komárně a v pevnostním systému se zachovalo i několik zajímavých pohlednic a fotografií, které nám umožňují vrátit se v čase.

Pevnost se postupně obnovuje a je celoročně otevřená a přístupná široké veřejnosti. Prohlídku Pevnosti z důvodu bezpečnosti návštěvníků lze absolvovat výlučně jen s průvodcem podle následujícího návštěvního řádu. Individuální návštěva bez průvodce je kvůli neuspokojivému stavu a rozsáhlosti Pevnosti nemožná.Nejčastější otázky o atrakci Pevnost Komárno

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.