Turistický region
Východné Slovensko, Spiš, Prešovský kraj, Branisko, Levočské vrchy, Levočská dolina

Starobylé město Levoča

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Levoča, Levoča

Díky své bohaté minulosti patří mezi jedno z nejnavštěvovanějších míst Slovenska. Nachází se na východě Slovenska, v regionu Spiš, pod Levočskými vrchy. Poprvé se město vzpomíná v listině krále Bela IV. z roku 1249 pod názvem Leucha, v roce 1271 se stává hlavním centrem německé kolonizace na Spiši a v roce 1323 je prohlášeno za svobodné královské město. Rozvoj města postupoval a to díky výsadě práva skladu, kterou městu udělil Karel Robert v roce 1321. Levočania obchodovali s Krakovem, hansovními městy, s Benátkami a levočský řemeslníci vyráběli nejen pro místní spotřebu, ale i pro trhy a jarmarky v celém Uhersku a Polsku. Později se Levoča stala jedním z hlavních center renesance a humanismu v Uhersku.

Levoča se svými hradbami a urbanistikou si zachovala charakter středověkého města. Historické jádro města bylo v roce 1950 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci a od roku 2009 je město Levoča zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO a to díky množství historických památek a uměleckých skvostů. A právem patří mezi nejkrásnější historické starobylá města na Slovensku.

Mezi nejvýznamnější památky města patří Chrám svatého Jakuba s 11 gotickými a renesančními křídlovými oltáři, včetně nejvyššího dřevěného gotického oltáře na světě (18,6 m), obrovské středověké náměstí obklopené renesančními domy, renesanční radnice s arkádami, dva vzácné kostely s barokním interiérem, klasicistní budovy župního domu a evangelického kostela a hradební systém s délkou 2,5 km, který obklopuje historické centrum města (z 15 bašt a věží se zachovalo šest, z toho tři brány: Košická, Polská a Menhardské). Župní dům, sídlo administrativy, který postavil v letech 1806 - 1826 architekt Egru Anton patřil mezi nejkrásnější župní domy v bývalém Uhersku. Jedinečným je také oltář z lipového dřeva v Chrámu sv. Jakuba, který postavil Mistr Pavel z Levoče, a který je největším pozdně křídlovým oltářem na světě. V budově starého kláštera minoritů je jediná zcela zachována křížová chodba na Slovensku ze 14. st. Na náměstí stojí i tzv. klec hanby ze 16. st., která se v minulosti využívala na veřejné pranýř. A centrální náměstí města obklopuje přes 50 pozoruhodných měšťanských a patricijských domů, z nichž na první pohled zaujme zejména renesanční Thurzův dům z roku 1904.

Město Levoča se řadí také mezi významné poutní místa. Vysoko nad městem se tyčí Mariánská hora, na níž se každoročně na začátku července setkávají poutníci z celého Slovenska. V roce 1995 se zde konala i největší pouť na Slovensku u příležitosti návštěvy sv. otce papeže Jana Pavla II. na Slovensku.

Levoča je doslova kulturně-historický poklad mezi slovenskými městy s množstvím stavebních historických památek vázajících se k slavným dějinám tohoto krásného města, které doporučujeme jednoznačně při toulkách Slovensku navštívit.Nejčastější otázky o atrakci Starobylé město Levoča

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3