Turistický region
Východné Slovensko, Spiš, Prešovský kraj, Branisko, Levočské vrchy, Levočská dolina
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Starobylé město Levoča

Poloha
Východné Slovensko, Prešovský kraj, Levoča, Levoča
Oblíbené

Díky své bohaté minulosti patří mezi jedno z nejnavštěvovanějších míst Slovenska. Nachází se na východě Slovenska, v regionu Spiš, pod Levočskými vrchy. Poprvé se město vzpomíná v listině krále Bela IV. z roku 1249 pod názvem Leucha, v roce 1271 se stává hlavním centrem německé kolonizace na Spiši a v roce 1323 je prohlášeno za svobodné královské město. Rozvoj města postupoval a to díky výsadě práva skladu, kterou městu udělil Karel Robert v roce 1321. Levočania obchodovali s Krakovem, hansovními městy, s Benátkami a levočský řemeslníci vyráběli nejen pro místní spotřebu, ale i pro trhy a jarmarky v celém Uhersku a Polsku. Později se Levoča stala jedním z hlavních center renesance a humanismu v Uhersku.

Levoča se svými hradbami a urbanistikou si zachovala charakter středověkého města. Historické jádro města bylo v roce 1950 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci a od roku 2009 je město Levoča zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO a to díky množství historických památek a uměleckých skvostů. A právem patří mezi nejkrásnější historické starobylá města na Slovensku.

Mezi nejvýznamnější památky města patří Chrám svatého Jakuba s 11 gotickými a renesančními křídlovými oltáři, včetně nejvyššího dřevěného gotického oltáře na světě (18,6 m), obrovské středověké náměstí obklopené renesančními domy, renesanční radnice s arkádami, dva vzácné kostely s barokním interiérem, klasicistní budovy župního domu a evangelického kostela a hradební systém s délkou 2,5 km, který obklopuje historické centrum města (z 15 bašt a věží se zachovalo šest, z toho tři brány: Košická, Polská a Menhardské). Župní dům, sídlo administrativy, který postavil v letech 1806 - 1826 architekt Egru Anton patřil mezi nejkrásnější župní domy v bývalém Uhersku. Jedinečným je také oltář z lipového dřeva v Chrámu sv. Jakuba, který postavil Mistr Pavel z Levoče, a který je největším pozdně křídlovým oltářem na světě. V budově starého kláštera minoritů je jediná zcela zachována křížová chodba na Slovensku ze 14. st. Na náměstí stojí i tzv. klec hanby ze 16. st., která se v minulosti využívala na veřejné pranýř. A centrální náměstí města obklopuje přes 50 pozoruhodných měšťanských a patricijských domů, z nichž na první pohled zaujme zejména renesanční Thurzův dům z roku 1904.

Město Levoča se řadí také mezi významné poutní místa. Vysoko nad městem se tyčí Mariánská hora, na níž se každoročně na začátku července setkávají poutníci z celého Slovenska. V roce 1995 se zde konala i největší pouť na Slovensku u příležitosti návštěvy sv. otce papeže Jana Pavla II. na Slovensku.

Levoča je doslova kulturně-historický poklad mezi slovenskými městy s množstvím stavebních historických památek vázajících se k slavným dějinám tohoto krásného města, které doporučujeme jednoznačně při toulkách Slovensku navštívit.Nejčastější otázky o atrakci Starobylé město Levoča

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3