Výsledkem léčebného pobytu v Lázních Piešťany je zlepšená kvalita života

Výsledkem léčebného pobytu v Lázních Piešťany je zlepšená kvalita života Peter Sorger 20. 07. 2023 Kúpele
Obsah článku:

Rozhovor s MUDr. Borisem Bánovským, lékařským ředitelem Lázní Piešťany  

Jaké zdravotní problémy mají klienti, kteří vyhledávají lázně, nebo co se léčí v Lázních Piešťany?

V Slovenských léčebných lázních Piešťany, jak zní i náš oficiální název, se léčí klienti, kteří mají problémy s pohybovým aparátem, který tvoří kostra s kostmi ale i klouby a svalstvo. Tyto problémy mohou být důsledkem nějakých zdravotních potíží, které vyplývají ze základního onemocnění pohybového aparátu, nebo mohou vzniknout sekundární, po nějakém neurologickém postižení, po operaci nebo v rámci rehabilitace. Musím ale podotknout, že hlavní důraz by měl být kladen i na prevenci, protože všichni velmi dobře víme, že sedíme za počítači desítky a desítky hodin, pak si přesedneme do auta, odvezeme se domů, kde znovu sedíme a takto hodiny a hodiny, dny, týdny, měsíce, roky trénujeme, abychom později, Myslím si proto, že léčebné koupele jsou dobré nejen pro naše standardní hosty, kteří k nám přicházejí už s nějakými zdravotními problémy, ale také jako prevence pro ty mladší věkové kategorie.

Objednejte si některý z akčních pobytů v Lázních Piešťany

Potřebujete poradit ohledně výběru pobytu?
Zavolejte nám:  02 21 02 57 57 / +421 903 664 164 

Jaké jsou nejtypičtější léčebné procedury a terapie, které jsou poskytovány v lázních?

Nejtypičtější procedury v lázních vycházejí právě z našich přírodních léčebných zdrojů, kterými jsou termální minerální voda a samozřejmě naše tzv. piešťanské bahno. Jsou to přírodní zdroje, které obsahují obrovské množství sloučenin síry, zejména sirovodíku. A v rámci bahna, jsou to také velmi dobré sirné bakterie, které rozkládají sloučeniny síry na elementární síru, která se dokáže následně přes póry a pokožku vstřebávat do hlubších částí měkkých tkání, tzn. do vaziva, svalů a částečně i do kostí. Pozitivním účinkem této síry je právě snižování zánětu v těle, který je skoro vždy spojen s bolestí. Zánět se zmírní, odejde, zmírní se bolest, odejde bolest. Takže všechny naše typické procedury, zde ve Slovenských léčebných lázních Piešťany, jsou postaveny právě na již zmiňovaných přírodních léčebných zdrojích, termální minerální vodě a bahně s vysokým obsahem sloučenin síry.

Jaký je účinek samotného přírodního léčivého zdroje?

Jak účinkuje naše piešťanská termální minerální voda, resp. náš peloid, to znamená piešťanské bahno? Jsou v něm obsaženy sloučeniny síry, máme v něm sirné bakterie, má teplotu 39 – 40 °C, to znamená má všechny atributy na to, aby opravdu účinkovalo jako léčivo. A jak se to stane? Dobré sirné bakterie rozloží sloučeniny síry na elementární síru, která se dokáže přes póry v kůži vstřebávat do hlubších tkání a navazuje se na měkké struktury, vazy, vazivové tkáně, svaly až po kosti. Jejich léčivý účinek spočívá v tom, že působí protizánětlivě, a tam, kde není zánět, není ani bolest. Kde je menší zánět je také menší bolest, kde není zánět není ani bolest. Zlepšují elasticitu těchto tkání, v důsledku čehož se zlepšuje hybnost a samozřejmě se tím zlepšuje i kvalita života.

Jak byste popsali typický průběh lázeňského pobytu?

Lázeňský pobyt vždy začíná tím, že si jej náš host někde zarezervuje, my dostaneme nějaké avízo a tak víme, že přijde. Toto je základní krok. Host se pak u nás ubytuje a obdrží termín tzv. vstupního vyšetření u lékaře. Jedná se buď o konzultaci, to je ten typ návštěvy lékaře, kdy lékař určí, jestli jsou procedury v daném balíčku, které si host zakoupil, na základě jeho aktuálního zdravotního stavu pro něj vhodné nebo nevhodné, indikované nebo kontraindikovány. Nebo pokud k nám přijde pacient nebo host na nějaký pobyt, který již obsahuje 2, 3 nebo 4 procedury denně, tak přejde tzv. vstupní lékařskou prohlídkou. Následně jsou mu podle ordinací lékaře určeny procedury v počtu, který jsem před chvilkou vzpomínal, a klient si už jen vyzvedne na naší lázeňské recepci rozvrh procedur, podle kterého začíná svůj program. Záleží také na tom, kolik dní a kolik nocí má zakoupených, protože na základě toho má rozdělen a rozvržen i počet procedur. Je třeba vědět, že procedury, které u nás ve Slovenských léčebných lázních Piešťany poskytujeme, do sebe zapadají jako kostky puzzle, a tím pádem se navzájem doplňují. Jejich účinek je proto tzv. doplňující, neboli synergický, mající celkový efekt na zdraví a subjektivní pocit klienta. Nikdy není zcela přesně určeno, kromě samotných balíčků, jaké konkrétní procedury náš klient dostane, ale samozřejmě, vždy a v každém případě, jsou do těchto procedur zahrnuty právě ty naše nejtypičtější procedury a těmi jsou bahno v podobě bahenního zábalu nebo zrcadliště, bazén naplněný termální minerální vodou nebo i bahno ele, které se také realizují pomocí minerální termální vody. A samozřejmě také ostatní typické rehabilitační procedury, ať už je to skupinové individuální cvičení nebo medicínské léčebné masáže či jiné fyzikální rehabilitační metody.

Můžete se podělit o některé pozitivní zkušenosti klientů, kteří navštívili lázně, jak se jejich život změnil po pobytu?

Vynikající otázka a myslím si, že to je ta otázka z praxe. Sám jsem takový lázeňský pobyt absolvoval, takže můžu jen potvrdit, že to dává a má smysl. Myslím si, že nejvíce ze všeho říkají zkušenosti některých našich takzvaných "štamgastů", jak se říká, kteří se k nám vracejí dekády a to mluvíme o 30, 40 letech. Samotné lázně v dané formě fungují od roku 1912, kdy se postavil první lázeňský hotel na ostrově, tradice je kolem 110+ let, a máme tu klientelu, která se sem vrací opravdu dekády, 20, 30, 40 let a to už samo svědčí o pozitivních účincích. Samozřejmě máme od nich samotné velmi pozitivní zpětnou vazbu na to, jak fantasticky se dokážou cítit celý rok, když si dobijí energii, upevní si zdraví a zlepší kvalitu života tím, že následně, po absolvování pobytu, mají menší bolesti, lepší hybnost a tím pádem zlepšenou kvalitu života. Jsou to opravdu zkušenosti pacientů z různých zemí světa i ze Slovenska. Určitě to má a dává to smysl a lázeňská léčba dosud neztratila na své aktualitě.

Objednejte si některý z akčních pobytů v Lázních Piešťany

Potřebujete poradit ohledně výběru pobytu?
Zavolejte nám:  02 21 02 57 57 / +421 903 664 164 

Jaké je obvyklé trvání pobytu a kolik procedur zahrnuje?

U nás, v Slovenských léčebných lázních Piešťany, máme k dispozici 4 typy pobytů, 4 skupiny pobytů. Jsou to krátkodobé pobyty, light komplexní pobyty, samotné komplexní pobyty a intenzivní ozdravné pobyty. Krátkodobé pobyty jsou naplánovány na 3 až 4 noci a v samotném balíčku zahrnují daný počet vytypovaných procedur. Všechny procedury v balíčku jsou medicínské a neobsahují žádné wellness procedury, protože hosté mají v rámci pobytu k dispozici také vodní a saunové světy, kde si wellness mohou užít. Hovoříme-li však o krátkodobých léčebných pobytech, tak ty mají dány přesné počty a typy procedur, a jsou jen ochutnávkou léčebného pobytu. Klient si tak může uvědomit, jaký potencionální účinek má ta která daná procedura a na základě takové ochutnávky se v dalším časovém horizontu může rozhodnout, zda lze na nějaký komplexní, light komplexní nebo intenzivní léčebný pobyt.

Jaké jsou výhody a omezení krátkodobých pobytů?

Omezení krátkodobých pobytů jsou jen obecné kontraindikace, které jsou při lázeňských pobytech. A jaké jsou jejich výhody? Výhodou je, že v krátkodobých pobytech, kde je přesně určen počet i typ procedur, má náš host možnost ochutnat si, jak by takový potenciálně komplexnější léčebný pobyt u nás mohl vypadat a jak by z něj mohl benefitovat.

Jaké jsou výhody a omezení dlouhodobých pobytů?

Za dlouhodobé pobyty u nás v lázních považujeme ty, které již přesahují 7 nocí a násobky sedmi nocí, tzn. 7, 14, 21, 28 nocí. Podle toho, jaké množství procedur náš host absolvuje, je rozdělujeme na light, komplexní nebo intenzivní léčebné pobyty. Light léčebné pobyty zahrnují 2 procedury denně, komplexní standardní léčebný pobyt 3 procedury denně a intenzivní léčebný pobyt obsahuje 4 procedury denně. Všechny tyto procedury jsou založeny na našich přírodních léčebných zdrojích, tzn. piešťanském bahně, termální minerální vodě a dalších procedur, modalit a rehabilitací, které navzájem spolu souvisí, potencují se a mají pozitivní léčebný účinek na samotného klienta a jeho zdravotní stav. V rámci dlouhodobých léčebných pobytů je náš host vyšetřen lékařem jak na začátku, tak na konci pobytu, to je standard, a v závislosti na délce dlouhodobého pobytu je vyšetřován tzv. . vizitacemi nebo vizitami u lékaře i během pobytu, minimálně jednou za týden. Každý z vás, kteří sledujete toto video, si to umíte velmi dobře spočítat, jak intenzivně se zde s vámi dokážeme zabývat a zlepšit váš zdravotní stav a tím i kvalitu vašeho života.

Jaký je rozdíl mezi klasickým wellness pobytem a léčebným pobytem?

Léčebný pobyt má svoji charakteristiku jasně definovanou. Jedná se o léčebný pobyt. Wellness pobyt slouží ke zlepšení nějakého pocitu a zdraví nebo nalezení nějakého uvolnění. Léčebný pobyt, i když je krátkodobý, vždy bude zahrnovat léčebné procedury, které jsou založeny na medicínských účincích přírodních léčebných zdrojů. Wellness pobyty mohou hosté absolvovat v kterémkoli jiném zařízení, kde nemají k dispozici žádné přírodní léčebné zdroje. U nás, v Piešťanech, máme tu obrovskou výhodu, že vedle přírodních léčebných zdrojů a léčebných procedur, víme našim hostům v jejich volném čase, který si zde najdou, poskytnout i služby typické pro wellness, tzn. koupání ve sladké vodě v bazénech, ve vířivkách nebo se nějakým způsobem vyžít iv sauně. V lázních máme postaveny naše léčebné pobyty k  medicínských procedurách z přírodních léčebných zdrojů, které jsme obdrželi všichni darem a už je jen na vás, jak je využijete. My pro vás uděláme maximum, abyste se u nás cítili dobře a aby se vám zlepšil zdravotní stav, jehož výsledkem bude vaše zlepšená kvalita života.

Objednejte si některý z akčních pobytů v Lázních Piešťany

Potřebujete poradit ohledně výběru pobytu?
Zavolejte nám:  02 21 02 57 57 / +421 903 664 164 

Barlolámač před lázeňským mostem v Lázních Piešťany a Domalenka

Rozhovor připravili:

MUDr. Boris Bánovský, Paula Sorgerová a Peter Sorger z Domalenky

MUDr. Boris Bánovský, Paula Sorgerová a Peter Sorger

Líbí se vám tento článek? Můžete ho sdílet s přáteli.

Další blogy v kategorii Kúpele

Naša recenzia: Kúpele Piešťany, najväčšie kúpele na Slovensku

Naša recenzia: Kúpele Piešťany, najväčšie kúpele na Slovensku

Peter Sorger 29. 02. 2024 Kúpele Manželia Paula a Peter Sorgerovci sú majitelia portálu domalenka.sk (predtým sorger.sk, ktorý vznikol v roku 2010), ktorý je dnes jedným z najväčších portálov s predajom pobytov na Slovensku. V cestovnom ruchu sa pohybujú...
Lázně Brusno otevřeli nové wellness Caracalla SPA

Lázně Brusno otevřeli nové wellness Caracalla SPA

Peter Sorger 24. 09. 2023 Kúpele Byli jsme pozváni na otevření nového wellness v Lázních Brusno, Caracalla SPA, které se uskutečnilo 22.09.2023. Připravili jsme krátké autentické video, které vám přiblíží atmosféru této události.   Zde...