Turistický region
Západné Slovensko, Záhorie, Malé Karpaty, Bratislavský kraj, Záhorská nížina
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Krypty pod františkánským kostelem Malacky

Poloha
Západné Slovensko, Bratislavský kraj, Malacky, Malacky
Oblíbené

Starodávné krypty pod malackym Kostelem Neposkvrněného Početí Panny Marie postaveného asi před 350 lety. Podzemí dali vybudovat františkáni pro mrtvé členy svého řádu, ale najdeme zde pozůstatky významných a bohatých měšťanů a příslušníků šlechtického rodu Pálffyovců. Predpokladfá se, že v podzemních kryptách je umístěno přibližně dvě stě zesnulých. V kapli svaté Anny, přistavěné k původnímu kostelu asi před 100 lety, našli svůj odpočinek jen vyvolení, pozůstatky několika z posledních Pálfiovců. Původně se v kryptách nacházelo i srdce Pavla Pálfiho, který za zásluhy v boji proti Turkům byl poctěn tím, že mohl být pohřben v Dómu sv. Martina v Bratislavě. Pro svůj blízký citový vztah k Malackam však rozhodl, že po smrti mu vyberou alespoň srdce a uloží ho do rodinné hrobky k ostatním předkům.

V dobách komunismu se o kryptách a tělech významných šlechticů uložených pod kostelem ani nemluvilo a jejich prostory chátraly a spolu s nimi i mnohé tam uložené cenné předměty, relikvie, zlatem a stříbrem vyšívané kněžská roucha. V roce 1992 se tam dokonce začali setkávat místní satanisté a napáchali trestuhodné činy při rušení klidu mrtvých a při jednom ze svých setkání v kryptách, kde hledali netušené poklady, se od hořícího svícnu chytili kněžská roucha a jiné textilie, až začal hořet kostel. Vykopali asi 30 těl františkánů i těla Pálfiovců a to v domněnce, že najdou další cennosti. Mnoho toho však shořelo nebo nenávratně zmizelo.

Krypty se začaly rekonstruovat v roce 2002 a dnes slouží jako výstavní expozice, která mimo jiné dokumentuje i ojedinělý úmysl a jen částečně dokončený projekt malackích Pálfiovců, a je doplněna kameno-sochařskými památkami a různými historickými dokumenty. Návštěvu je třeba ohlásit předem.


Nejčastější otázky o atrakci Krypty pod františkánským kostelem Malacky

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3