Fauna ve Slovenském ráji

Fauna Slovenský rájSlovenský ráj je území s různými druhy živočichů. Žijí zde bezobratlí, motýli, brouci, měkkýši, ptáci ,. Mnohé druhy jsou chráněny, jako např. motýl jasoň červenooký. Z více než 200 druhů obratlovců je 130 druhů chráněných. Tři druhy - Norek evropský, bobr vodní a zubr evropský - byly už dříve na území Slovenského ráje vyhubeny.

Pro nepřístupnost a vhodné podmínky byl Slovenský raj útočištěm dravých ptáků. Důkazy jsou názvy lokalit odvozené od vyskytujících se druhů (Velký a Malý Sokol, Sokolí dolina, Dravce). Z dravých ptáků tu dodnes hnízdí káně lesní a poštolka obecná. Vzácnější jsou orel skalní, orel křiklavý, jestřáb lesní a krahujec. V nepřístupných částech žije medvěd, vlk obecný, rys ostrovid, kočka divoká, v jeskyních několik druhů netopýrů. Ke kriticky ohroženým druhům patří: mihule karpatská, mlok velký, mlok karpatský, orel skalní, sysel obecný, plch zahradní, vydra říční a další.

Fauna Slovenský ráj- 100 druhů ptáků

- 40 druhů savců

- 6 druhů plazů

- 8 druhů obojživelníků

- 4000 bezobratlých

- 2162 druhů motýlů