Rybolov ve Slovenském ráji

Rybolov Slovenský rájRybolov v Slovenském ráji je možný v potoce Velká Bílá Voda, v řekách Hornád a Hnilec a ve vodní nádrži Palcmanská Maša (VN Dedinky). Vyskytují se tam následující druhy ryb: pstruh potoční, pstruh duhový, siven americký, lipan obecný, podoustve, jelec tloušť, plotice, hrouzek obecný a Mrenica karpatská.

Povolenku k rybolovu si je možné zakoupit v maloobchodě "Rybářské Centrum SNV" na Zimní ulici č.49 ve Spišské Nové Vsi av hotelu Čingov ve Slovenském ráji.

V pstruhových vodách si lovící může v jednom dni přivlastnit nejvíc čtyři kusy lososovitých druhů ryb, včetně lipana nebo čtyři kusy podoustve, parmy severní nebo jejich kombinaci. Přivlastněním si čtyř kusů těchto ryb se denní lov končí. Množství ostatních druhů ryb, které si lze během lovu přivlastnit je nejvíce 5 kg.

VN DedinkyVN Palcmanská Maša (Dedinky)

Ceník hosťovacích povolení:

Denní - VN Dedinky 250, -Kč
Týdenní - VN Dedinky (3 dny lovu) 600, -Kč

Největší vodní nádrž na území Slovenského ráje, vytvořená na horním toku řeky Hnilec, v kotlinovitom rozšíření údolí pod jižními skalnatými srázy Geravy.

Velká Bílá Voda č. 1
Číslo revíru: 4-3120-4-1
Dílčí povodí potoka Velká Bílá Voda od ústí u obce Hrabušice po lesů Sokol.

Hornád č. 5
Číslo revíru: 4-0670-4-1
Dílčí povodí řeky Hornád od železničního mostu pod Spišskou Novou Vsí po ústí potoka Teplično v obci Betlanovce.

Hornád č. 6
Číslo revíru: 4-0680-4-1
Dílčí povodí řeky Hornád od ústí potoka Teplično v obci Betlanovce po prameny.

Hnilec č. 4
Číslo revíru: 4-0580-4-1
Dílčí povodí řeky Hnilec od ústí Bílého potoka u Staré vodě po přehradní těleso Dobšinské vodní nádrže (VN Palcmanská Maša) a potoky Surovský, Babinský, Demianka, Rakovec, Grajnarský, Havrania voda a Bílá voda od ústí po prameny.