Flóra ve Slovenském ráji

Flóra v Slovenském rájiTéměř celou oblast Slovenského ráje pokrývají lesy - zabírají 90% celkové plochy. Lesní kryt vytváří zejména smrk ztepilý, jedle bělokorá, modřín, méně už tis obyčejný. Borovice lesní se vyskytuje na vápencových skalách. Listnaté lesy jsou v jižních oblastech Slovenského ráje, kde převládá buk lesní, habr obecný, javor horský, jasan štíhlý a vzácně i dub. Původní složení lesů Slovenského ráje je již na mnoha místech pozměněny, buk a jedli nahradil smrk.

Na dně dolin a soutěsek se nacházejí horské druhy rostlin, např. kortúza Matthiolova. Jižní vápencové skály jsou domovem teplomilných druhů, např. horčičník Wittman a koniklec slovenský. Flóra Slovenský rajDalšími vyskytujícími se druhy jsou šafrán Heuffelov, sněženka, hlaváček jarní, dřípatka horská, různé druhy zvonků, vstavačovec skvrnitý, měsíčnice vytrvalá, kakost luční, kopretina bílá, mateřídouška, plesnivec alpský, veronika obyčejná a mnohé jiné. Ve vlhkém prostředí dominuje blatouch bahenní a mokroradné druhy.


- 900 druhů vyšších rostlin

- 120 druhů mechorosty

- 300 druhů hub

- 80 druhů lišejníků

- 16 Západokarpatské endemitů