Návštěvní řád národního parku Slovenský ráj

Podmínky kulturně-výchovného využívání národního parku a jeho ochranného pásma

(1) Základní práva a povinnosti návštěvníků stanoví zákon a zvláštní předpisy1).
(2) Území národního parku a jeho ochranného pásma je přístupné návštěvníkům zejména za účelem poznávání přírody a výchovy k její ochraně.
(3) Návštěvníci při pohybu na území národního parku a jeho ochranného pásma jsou povinni chovat se tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození neživých částí přírody, poškození nebo úhynu rostlin a živočichů nebo poškození a ničení jejich životního prostředí, včetně jeho znečišťování odpadky, poškození veřejně prospěšných zařízení k zpřístupňování roklin, zařízení k poskytování informací a rušení klidu a ticha.
(4) Na území národního parku se mohou návštěvníci pěšky pohybovat mimo zastavěné území obcí jen po turistických a naučných stezkách a na místech vyhrazených pro pohyb návštěvníků mimo turistických a naučných stezek, pokud pohyb po nich není omezen nebo zakázán, a to jen v čase od hodiny po východu slunce po hodinu před západem slunce. Časové omezení neplatí pro vyhrazené areály.
(5) Na území národního parku a jeho ochranného pásma se mohou návštěvníci pohybovat na kole mimo zastavěné území obcí jen po cyklostezkách, a to v době od hodiny po
východu slunce po hodinu před západem slunce a po cestách, místních komunikacích av ochranném pásmu národního parku i po účelových komunikacích, pokud pohyb po nich není omezen nebo zakázán.
(6) Na území národního parku mohou návštěvníci vodit psa pouze na vodítku as náhubkem.


Seznam míst vyhrazených pro provádění sportovních a rekreačních aktivit na území národního parku a jeho ochranného pásma a podmínky jejich využívání

A.) Sjezdové lyžování a snowboarding:
Na území národního parku je dovoleno jen v těchto vyhrazených lyžařských areálech:
1) Mlynky - Biele Vody
2) Dedinky
3) Dedinky - Dobšinská Maša
4) Vernár
5) Hrabušice - Zelená hora
6) Dobšinská Ledová Jeskyně, část vdolečky

B) Běžecké lyžování:
Je v národním parku lze provádět na vyznačených běžeckých tratích:
1) Mlynky - Biele Vody - Kulatá jáma - Havrania dolina - Mlynky
2) Dobšinská Ledová Jeskyně
na těchto tratích je dovolen pohyb lyžařů a vozidla na úpravu trati v době od hodiny po východu slunce po hodinu před západem slunce.
V národním parku je pohyb na lyžích kromě vyznačených běžeckých tratí dovolen pouze po vyznačených turistických stezkách.

C) skalolezectví:
Na území národního parku je dovoleno jen ve vyhrazeném areálu Tomášovského výhledu v době od hodiny po východu slunce po hodinu před západem slunce.

D) Ľadolezectvo:
Lezení po ledopád v národním parku je dovoleno v období od 1. prosince do 15. března kalendářního roku v době od hodiny po východu slunce po hodinu před západem slunce ve vyhrazených areálech:
1) Suchá Belá - hlavní tok
3) Sokolia dolina - hlavní tok
4) Kláštorská roklina - hlavní tok
5) Letanovský mlýn
po turistickém chodníku může lezec pohybovat jen zdola nahoru, po ledopády je dovolen pohyb lezce i shora dolů.

E) Veslování (bezmotorové as elektromotorem):
V národním parku je dovoleno jen na vodní nádrži Palcmanská Maša kromě rychlostních člunů.
Vyhlídkové jízdy na motorových člunech na vodních nádržích v národním parku jsou zakázány.

F) Stanování, táboření a bivakování:
Je dovoleno v národním parku výhradně v areálech kempů:
1) Podlesok,
2) Čingov - Ďurkovec,
3) Dedinky
av zastavěném území obcí.

G) Zakládání ohně mimo uzavřených staveb:
Je dovoleno na vytvořených ohništích zabezpečených proti volnému šíření ohně ve vyhrazených lokalitách v národním parku a jeho ochranném pásmu za dodržení zvláštních předpisů
Jsou to vyhrazené lokality:
a) areály kempů Podlesok, Čingov - Ďurkovec, Dedinky
b) areály rekreačních středisek: Čingov, Košiarny briežok, Podlesok, Dedinky, Dobšinská Maša,
Dobšinská Ledová Jeskyně m.č., Mlynky, Vernár
c) areály chat a chatových osad: Letanovský Mlýn, Kláštorisko, Konseif, Blajzloch, Hansjakubová,
Stratenská Pila, Písky , Novoveská Huta - Rybníky, Geravy
d) zastavěné území obcí.

H) Vjezd a stání s motorovým a potahovým vozidlem:

1. V národním parku a jeho ochranném pásmu je dovolen vjezd a stání s motorovým a potahovým vozidlem na cesty a místní komunikace s výjimkou zóny se zakázaným stáním Hrabušická Pila - Sokol.
2. Ve vyhrazených areálech Košiarny briežok, Čingov, Podlesok, Dobšinská Ledová Jeskyně m.č., Dedinky, Dobšinská Maša, Mlynky a Novoveská Huta - Rybníky je vjezd a stání s motorovým a potahovým vozidlem dovolen i na účelové komunikace.
3. V národním parku a jeho ochranném pásmu je dovolen vjezd a stání i motorovým vozidlům, které jsou označeny přenosným povolením, které je vydávané Zprávou Národního parku Slovenský ráj.

I) Parkování:
Vyhrazené a označené parkoviště: Čingov, Čingov - Ďurkovec, Podlesok, Hrabušická Pila - osada, Dobšinská Ledová Jeskyně m. č., Dedinky - Hotel Přehrada, Dedinky - obec, Dobšinská Maša, Mlynky -Prostredný Hámor, Mlynky - Biele Vody, Košiarny briežok.

J) Používání zařízení určených k reprodukci hudby a mluveného slova mimo uzavřených staveb:
V národním parku a jeho ochranném pásmu je možné používat zařízení určená k reprodukci hudby a mluveného slova mimo uzavřených staveb následovně:
1. Je dovoleno
a) v zastavěném území obcí Dedinky, Dobšinská Maša, Dobšinská Ledová Jeskyně m.č., Ztracená, Vernár, Novoveská Huta, Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce, Hrabušice, Betlanovce, Hranovnica, Spišské Bystré, Smižanská Maša
b) na fotbalovém hřišti ve Vernár
c) na fotbalovém hřišti v Mlynky .
2. Je dovoleno ve vyhrazených areálech s podmínkami, že
- nepřekročí nejvyšší přípustnou hladinu 50 dB
- budou použity v době od hodiny po východu slunce po hodinu před západem slunce.
Jsou to vyhrazené areály:
a) rekreační střediska Čingov, Podlesok, Dobšinská Ledová Jeskyně, Dedinky, Dobšinská Maša, Mlynky, Košiarny briežok, Čingov, Novoveská Huta - Rybníky.
b) údolní stanice lyžařských vleků: Mlynky- Bílé Vody, Dedinky, Dedinky - Dobšinská Maša, Vernár, Zelená hora, Mlynky, Spišské Bystré, Čingov - Ďurkovec.

K) Pohyb mimo turistických stezek:
Ve vyhrazených rekreačních areálech na území národního parku av zastavěném území obcí v národním parku je dovolen pohyb i mimo vyznačených turistických stezek bez časového omezení. Jsou to vyhrazené areály:
Košiarny briežok, Čingov, Letanovský Mlýn, Podlesok, Kláštorisko, Dobšinská Ledová Jeskyně m. č., Stratenská Pila, Dedinky, Dobšinská Maša, Hrabušická Pila, Mlynky - Biele Vody.

Hranice vyhrazených areálů pro možný pohyb návštěvníků mimo vyznačených turistických stezek.
V lokalitě Hansjakubová je dovoleno se pohybovat po lesní cestě v úseku od lesního skladu při cestě III. třídy po můstek nad přítokem do nádrže Hansjakubová označeném informační tabulí.

L) Specifické podmínky využívání turistických stezek:
1. V zpřístupněných roklinách vybavených technickými sprístupňujúcimi zařízeními je dovolen pohyb jen zdola nahoru.
2. Zpřístupněné rokliny v národním parku mohou být v případě jejich zaplavení přívalovými vodami, při jiných živelných pohromách, při ohrožení ekosystémů, při poškození technických zařízení nebo nadměrné návštěvnosti dočasně uzavřeny. O dočasném uzavření rokle budou návštěvníci upozorněni informační tabulí na vstupu.
3. V zpřístupněných roklinách je dovolen pohyb při zamrznutí toku i po dně rokle.
4. Po zamrzlém toku Hornádu je pohyb dovolen. O schůdnosti průlomu Hornádu informuje tabule Horské záchranné služby na vstupních místech v hrdle Hornádu a Čingově.

M) Sběr lesních plodů a rostlin:
V národním parku je dovolen sběr lesních plodů a rostlin kromě chráněných druhů uvedených ve zvláštním předpise na místech vyhrazených areálů a vyznačených turistických a naučných stezkách.