Drevené kostolíky Laborecká vrchovina

Chrám sv. Michala Archanděla Ladomirová

Mapa
Prešovský kraj - Ladomirová
Dřevěný řeckokatolický chrám zasvěcený sv. Michalovi archanděli v Ladomirová patří k architektonicky nejhodnotnějším chrámem...

Chrám Přenesení ostatků sv. Mikuláše (Ruská Bystrá)

Mapa
Košický kraj - Ruská Bystrá
Řeckokatolický dřevěný chrám, jehož patronem je sv. biskup Mikuláš, byl postaven na začátku 18.st. v roce 1730 v Ruské Bystré, okres...

Chrám sv. Michala Archanděla Inovce

Mapa
Košický kraj - Inovce
Dřevěný řeckokatolický cerkev v obci Inovce v nejvýchodnější části Slovenska v okrese Sobrance. Byla postavena v roce 1836 a zasvěcena sv...

Dřevěný chrám sv. archanděla Michala Uličské Krivé

Mapa
Prešovský kraj - Uličské Krivé
Řeckokatolický kostel v Uličské kulhat, cca 15 kilometrů od města Bardejov, postavený v roce 1718 na místě původního staršího kostela a...

Chrám sv. Bazila Velkého Hrabová Roztoka

Mapa
Prešovský kraj - Hrabová Roztoka
Dřevěný řeckokatolický chrám v Hrabové Roztokem postavený v polovině 18. století je zasvěcený jednomu z nejvýznamnějších východních...

Chrám sv. Michala archanděla Ruský Potok

Mapa
Prešovský kraj - Ruský Potok
Původně řeckokatolický dřevěný chrám uprostřed obce Ruský Potok postavený v roce 1740, dnes slouží Pravoslavné církve. Chrám je...

Chrám sv. Michala archanděla Šemetkovce

Mapa
Prešovský kraj - Šemetkovce
Dřevěný řeckokatolický chrám na návrší za obcí Šemetkovce. Byl postaven v roce 1752 a zasvěcený sv. archandělu Michalovi. V době...

Dřevěný chrám Nanebevstoupení Páně Šmigovec

Mapa
Prešovský kraj - Šmigovec
Řeckokatolický chrám v Šmigovci postaven na svahu uprostřed hřbitova v roce 1755 byl zasvěcen Nanebevstoupení Páně. Malý srubový...

Kostel sv. Michala archanděla Topoľa

Mapa
Prešovský kraj - Topoľa
Řeckokatolický dřevěný chrám v topol postavený kolem roku 1700 a zasvěcený sv. archandělu Michalovi. Je situován na kopci nad obcí a...

Dřevěný chrám sv. biskupa Mikuláše Zboj (Bardejovské Kúpele)ě)

Mapa
Prešovský kraj - Bardejovské Kúpele
Řeckokatolický chrám sv. biskupa Mikuláše, jeden z nejkrásnějších srubových dřevěných chrámů na našem území, byl postaven v roce...
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci