Turistický region
Západné Slovensko, Bratislava a okolie, Južné Slovensko, Malé Karpaty, Bratislavský kraj
Našli jste chybu nebo nám chcete doporučit novou atrakci

Slovenské národní muzeum (SNM) Bratislava

Poloha
Západné Slovensko, Bratislavský kraj, Bratislava I, Bratislava - Staré Mesto
Oblíbené

Největší kulturní instituce na Slovensku. Hlavní budova SNM je na Vajanského nábřeží v Bratislavě, v níž dnes sídlí Přírodovědecké muzeum a Generální ředitelství SNM. Stavba současné sídelní budovy SNM byla původně určena pro Zemědělské muzeum (1924-1940), pobočku Československého zemědělského muzea (1924 - 1928), jehož expozice byly slavnostně otevřeny 4. května 1930. Projekt podle návrhu architekta Milana Michala Harminc, jednoho z nejaktivnějších představitelů tzv . první generace Slovenská architektů, byl realizován v letech 1924 - 1928.

Muzeum shromažďuje, dokumentuje, odborně zpracovává, vědecky zhodnocuje, ochraňuje, zpřístupňuje a ve veřejném zájmu využívá sbírkové předměty jako doklady vývoje slovenské přírody a společnosti, slovenského národa a etnických společenství. Plní úkoly spojené s tvorbou, evidencí a ochranou sbírek jako součásti národního kulturního dědictví. V rámci kulturně-vzdělávací činnosti prezentuje sbírkové fondy prostřednictvím stálých expozic a výstav doma i v zahraničí a realizuje i další formy muzejní komunikace. Řeší vědeckovýzkumné úkoly a výsledky zpřístupňuje veřejnosti formou vydavatelské a publikační činnosti.

Je to vrcholná celostátní zbierkotvornej, vědeckovýzkumná a kulturně-vzdělávací instituce v oblasti muzejní činnosti v České republice. Spadá pod ni dalších 18 muzeí. Ročně provádí více než dvě stovky výstav a několik tisíc dalších akcí doma i v zahraničí. Chrání více než 3,8 mil. sbírkových předmětů všech vědních oborů a spravuje i několik desítek národních kulturních památek ČR.


Nejčastější otázky o atrakci Slovenské národní muzeum (SNM) Bratislava

Uvedené vzdálenosti jsou měřeny vzdušnou čarou, skutečná délka cesty může být jiná.
které atrakce se nacházejí v blízkosti?
1
3