Rybolov v Tatrách

RYBOLOV POD VYSOKÝMI Tatrami

Vysokými Tatrami prochází hlavní evropské rozvodí mezi Černým a Baltským mořem, vodu z Tater odvádí 40 potoků, které se slévají do 4 větších řek. V čistých vodách podtatranských potocích je hojně zastoupen pstruh potoční (Salmo trutta m. Fario) a lipan obecný (thymallus thymallus). Vyskytuje se tam také siven americký (Salvelinus fontinalis), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), jelec tloušť (Leuciscus cephalus) a podoustve severní (Chondrostoma nasus). Lov ryb na těchto pstruhových vodách je povolen od 16.04 do 31.08. Lov lipana obyčejného je povolen od 01.06 do 31.9.

Salmo trutta

Denní čas lovu ryb:

duben a září od 06.00 do 19.00 h,
květen a srpen od 05.00 do 21.00 h,
červen a červenec od 04.00 do 22.00 h.

Lovná míra ryb:

Povolené je přivlastňovat si ryby, které dosahují nejmenší lovnou míru

pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), 25 cm
pstruh potoční (Salmo trutta m. Fario), 25 cm
siven americký (Salvalinus fontinalis), 25 cm
lipan obecný (thymallus thymallus), 27 cm

v pstruhových vodách si lovící může v jednom dni přivlastnit nejvíc čtyři kusy lososovitých druhů ryb, včetně lipana nebo čtyři kusy podoustve, parmy severní nebo jejich kombinaci. Přivlastněním si čtyř kusů těchto ryb se denní lov končí. Množství ostatních druhů ryb, které si lze během lovu přivlastnit je nejvíce 5 kg.

Ryby ulovené v čase individuální ochrany, nebo ryby, které nedosahují předepsanou lovnou míru, lovící musí s náležitou opatrností ihned pustit zpět do vody a to i tehdy, pokud jsou jakkoli poraněné; totéž platí io jiných vodních organismech. Pokud nelze ulovené rybě uvolnit háček bez jejího poškození, lovící přestřihne návazec a rybu pustí zpět do vody is háčkem.

V pstruhových vodách se zakazuje:

a) lovit víc než jednou udicí,
b) používat jako nástrahu živou rybku,
c) používat při lovu jiné jako umělé mušky v počtu větším než tři,
d) při lovu přívlačí na mrtvou rybku používat více než jeden háček ,
e) lovit na plavanou a položenou,
f) používat při lovu víc než jednu nástrahu kromě lovu na umělé mušky,
g) používat jako nástrahu červy a hmyz ve všech vývojových stádiích,
h) lovit více než tři dny v týdnu.

SEZNAM rybářský revír MO SRZ POPRAD

kaprové revíru

4-3370-1-1 VN - Grebparku
Vodní plocha velké nádrže ve městě Poprad.
Grebparku

4-3570-1-1 VN - Malý Grebparku
Vodní plocha malé nádrže ve městě Poprad.

pstruhových revírech

4-2000-4-1 Poprad č. 7
Dílčí povodí řeky Poprad od jezu v obci Veľká Lomnica po ústí Slavkovského potoka v městské části Poprad - Matejovce a potok Na rovni, Na Matejovský vrch a Rovný potok od ústí po prameny a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po prameny.

4-2260-4-1 Skalnatý potok
Skalnatý potok od ústí v obci Veľká Lomnica po hranici TANAPu a potoky pastvin, Chotárna, Hluboký, Lomnický, od ústí po hranici TANAPu a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po hranici TANAPu.

4-2480-4-1 Studený potok
Studený potok od ústí nad obcí Velká Lomnica po hranici TANAPu a potoky Nové lesy, Náhon pod Starou lesní, Pod čepicí od ústí po hranici TANAPu a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po hranici TANAPu.

4-0310-4-1 Červený potok č. 1
Červený potok od ústí pod obcí Mlynica po ústí Novolesnianskeho potoka, Skalní potok od ústí po hranici TANAPu a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po hranici po hranici TANAPu.

4-2010-4-1 Poprad č. 8
Dílčí povodí řeky Poprad od ústí Slavkovského potoka v městské části Poprad - Matejovce po ústí potoka Teplica a potoky Fujara, Kamenný potok, Hozelecký potok, Husí jarok, Potôčky, Kadlub, Slatina, Krížna od ústí po prameny a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po prameny.
V souladu s § 13 odst.1 písm. e) zákona č. 139/2002 Sb o rybolovu se zakazuje lov na řece Poprad při vodohospodářské stavbě "Hat Poprad" r. km 118,450 při malé vodní elektrárně ( "MVE") v tabulemi vyznačené vzdálenosti menší než 60 m od přepadové hrany tělesa jezy. Tabule jsou umístěny na levé a pravé straně břehové čáry.

4-2330-4-1 Slavkovský potok
Slavkovský potok od ústí v městské části Poprad - Matejovce po hranici TANAPu a potoky brumle, Hrachovište, Písečný potok, Mútne potok, těžkopádný potok, Štiavnik od ústí po hranici TANAPu a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po hranici TANAPu.

4-3110-4-1 Velický potok
Velický potok od ústí v městské části Poprad - Spišská Sobota po hranici TANAPu a Černý potok od ústí po hranici TANAPu a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po hranici TANAPu, kromě Batizovské potoka.

4-0490-4-1 Gerlachovský potok
Gerlachovský potok od ústí v městské části Poprad - Velká po hranici TANAPu a ostatní bezejmenné přítoky po hranici TANAPu.

4-0680-4-1 Hornád č. 6
Dílčí povodí řeky Hornád od ústí potoka Teplično v obci Betlanovce po prameny a potoky Teplično, Ždiar, Olšovec, Dubnický potok, Boršov potok, Breziny, Křiklavý potok, Křížový potok, Karkovjak, Kravjansky potok, Polák potok, Červenec, Vikartovský potok, Jedlińsk potok, Malý Hornád od ústí po prameny a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po prameny.
hornad31032007185
4-0210-4-1 Bystrá
Potok Bystrá od ústí v obci Spišské Bystré po prameny a potoky Kubašok, Zimní voda, Korenianka, mojžíšským, Mokrý potok, od ústí po prameny a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po prameny.

4-0470-4-1 Gánovská potok č. 1
Gánovská potok od ústí nad obcí Betlanovce po silniční most v obci Hôrka - část Prímovce a potoky Hôrka, Tarnovský potok a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po prameny.

4-3180-4-1 Vernarský potok
Vernarský potok od ústí pod obcí Hranovnica po prameny a potoky Kotlička, Teplý potok, Mlynica, Strateník a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po prameny.

CHOVNÉ revíru

4-0300-4-2 Červený potok
Červený potok od ústí do Slavkovského potoka pod obcí Velký Slavkov po hranici TANAPu a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po hranici TANAPu.

4-0320-4-2 Červený potok č. 2
Červený potok od ústí Novolesnianskeho potoka po hranici TANAPu a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po hranici TANAPu.

4-0190-4-2 Breziny
Potok Breziny od ústí do Velické potoka po prameny a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po prameny.

4-3540-4-2 VN - Letiště
Vodní plocha nádrže při Letišti Poprad - Tatry.

4-2750-4-2 Teplica
Potok Teplica od ústí po prameny a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po prameny, kromě potoka Skomelec.

4-0480-4-2 Gánovská potok č. 2
Gánovská potok od silničního mostu v obci Hôrka - část Prímovce po prameny a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po prameny.

4-1530-4-2 Novolesniansky potok
Novolesniansky potok od ústí nad obcí Mlynica po hranici TANAPu a ostatní bezejmenné přítoky od ústí po hranici TANAPu.

Zdroj: www.mosrzpoprad.sk

nízké Tatry

Ryby Nízkých Tater jsou vázány na řeky a potoky horského (pstruhového) a podhorského (lipanového) pásma. Mezi nejběžnější druhy patří pstruh potoční (Salmo trutta Morph fario), který se vyskytuje převážně v horské a podhorské zóně. Průvodním druhem pásma pstruha je vranka pásoplutvý (Cottus poescilopus). Lipan podhorní (thymallus thymallus) je druh typický pro podhorské pásmo.
Všechny tři zmíněné druhy ryb patří mezi významné bioindikátory čistoty vod. Z ostatních druhů ryb žijí v tocích Nízkých Tater hlavatka podunajská (Hucho hucho), mřenka mramorovaná (Noemacheilus barbatulus), střevle obecná (Phoxinus phoxinus), hrouzek obecný (Gobio gobio), jelec tloušť (Leuciscus cephalus), jelec proudník (Leuciscus Leuciscus) a podoustve severní (Chondrostoma nasus). Do tatranských řek pronikly i nepůvodní druhy ryb jako siven potoční (Salvelinus fontinalis) či pstruh duhový (Salmo gairdnerii).

Zdroj: www.napant.sk