Fauna Tater

FAUNA VE VYSOKÝCH TATRÁCH

Žije zde 8 druhů obojživelníků, 3 druhy plazů, 115 druhů ptáků a 42 druhů savců. V lesním stupni najdeme lišku, kunu, kočku, zda tchoře nebo jezevce. Výše se vyskytují medvědi nebo rysy. Vlk je bohužel vzácnější. Nejtypičtějšími obyvateli našich velehor jsou kamzíci, svišti a orel skalní, který je velmi vzácný.

Ursus arctos

Medvěd hnědý (Ursus arctos)


Medvěd je všežravec, 2 m dlouhý a váží 150-350 kg. Žere lesní plody, larvy hmyzu, chcíplé živočichy. Protože lidé sbírají lesní plody, vytrácí se hmyz, ale i jiná zvěř. Medvěd je proto nucen hledat si potravu u člověka. Nejhorší je, když se naučí chodit k lidem pravidelně. Prekutáva kontejnery naplněné zbytky jídel ze stravovacích zařízení, nebo již navyklý vyhledává člověka a učí tomu i svá mláďata. V současnosti jsou zvýšené stavy medvědů.

Rupicapra rupicapra tatrica

Kamzík horský tatranský
(Rupicapra rupicapra tatrica)

Kamzík obývá alpínské louky a strmé tatranské stěny. Kamzíci žijí v stád, které vede stará samice. Staré kozly žijí samotářsky. Mláďata se rodí v květnu až červnu. V roce 1994 žilo ve Vysokých Tatrách 490 kusů kamzíků. V současnosti se stav rapidně snižuje. V roce 1999 to bylo pouze 79 kusů.

Aquila chrisaetos

Orel skalní (Aquila chrisaetos)

Orel je největším opeřeným dravcem Tater. Rozpětí křídel má 2 metry a váží 4 kg, ale unese kořist hmotnosti 7 kg. Živí se savci jako jsou svišti, hraboši a kamzičí. Hnízdí v korunách stromů nebo v trhlinách skal. V roce 1994 žilo v Tatrách 19 kusů. V dnešní době populace klesá, na čemž se ve výrazné míře podílí člověk.  

Lynx lynx

Rys ostrovid (Lynx lynx)

Rys je třetí náš největší masožravec. Dorůstá délky 1,3 m, výšky 0,75 ma dosahuje hmotnost 35 kg. Žije samotářským životem, sdružují se pouze v období páření od února do začátku dubna. Mláďata (2-4) se rodí v květnu až v červnu. Rys se živí srnčí, jelení, muflon zvěří, ale loví i na daňci a kamzíky.