Flóra Tater

hořec

Ve Vysokých Tatrách vzhledem k nadmořské výšce rozlišujeme několik vegetačních stupňů:
Horský stupeň (montánní) 800 až 1550 m - převažuje tu smrk. Z květů se zde vyskytují šafrány, prvosenky, lilie zlatohlavá, pryskyřníky.
Stupeň podhôľny (podalpský) 1550 až 1800 m - je vlastně stupněm kosodřeviny. Můžeme zde najít limby, břízy, jeřabiny a vrby.
Hołny stupeň (alpský) 1800 až 2300 m - vznikly tu alpínské louky s množstvím vysokohorských květin a trav. Rostou tu i lišejníky.
Stupeň subniválny (stupeň pod čarou věčného sněhu) 2300 ma více - vyskytují se zde nesouvislé porosty lišejníků nebo cévnatých rostlin mezi skalními žebry, ve žlabech av skalních stěnách. Ještě i pod vrcholem Gerlachu můžeme najít 20 druhů cévnatých rostlin.
K typickým představitelem tatranské flóry patří: plesnivec alpský, koniklec bílý, koniklec slovenský, hořec tečkovaný, hořec Cluisov, zvonek alpský a jiné.
Ve Vysokých Tatrách jsou na poznávání flóry nejhezčí místa ve Velké Studené dolině, Velické dolině a to v části zvané Kvetnica. Charakteristické rostlinstvo mají i severní doliny jako Bielovodská, Javorová dolina a její odnož Zadné Meďodoly.

Plesnivec