Jeskyně v Tatrách

Belianská jeskyně

Belianská jeskyně


Belianská jeskyně se nachází na severním svahu Kobylího vrchu ve východní části Belianských Tater. Leží v Národní přírodní rezervaci Belianské Tatry na území Tatranského národního parku. K vchodu v nadmořské výšce 890 m vede z Tatranské Kotliny naučný chodník, který překonává výškový rozdíl 122 m. Délka jeskyně je 3640 ms výškovým rozdílem 160 m. Do vstupních částí, přístupných proraženým tunelem, ústí komínové prostory vedoucí od horního, původního vchodu, situovaného 82 m nad nynějším vchodem. Výstupní a sestupné části prohlídkové trasy, podmíněné medzivrstevnými plochami vápenců, stoupají od rozcestí a místy jsou rozšířené ruthenia do dómovitých a sieňovitých prostorů (Zřícený dóm, Dóm trosek). Na několika úsecích se zachovaly oválné tvary vodní modelace (trubnatých dóm, Dlouhá chodba, Priepasťová chodba). Značnou vertikální členitost jeskyně dotváří propasti (Hladová propast, Peklo) a komíny.

Provozní doba:
Sezóna - 9,00 - 16,00, vstupy každou celou hodinu
Mimosezóna- 9,30 - 14,00, vstupy: 9,30 11,00 12,30 14,00

Kontakt:
Belianské Tatry
Cesta č.67
059 54 Tatranská kotlina
Tel .: +421/52/4467375
E-Mail: belianj@ssj.sk
Web: www.ssj.sk/jaskyne/spristupnene/belianska/

Važecká jeskyně

Važecká jeskyně

Važecká jeskyně se nachází ve Važecká krasu na styku Kozích hřbetů s Liptovskou kotlinou, na západním okraji obce Važec mezi Liptovským Mikulášem a Popradem. Vchod do jeskyně, ležící 8 m nad údolní nivou Bílého Váhu, je v nadmořské výšce 784 m. Podzemní prostory dekorují zejména stalaktity, stalagmity a sintrové jezírka. Značná část jeskyně je vyplněna jemnými sedimenty naplaveného bývalými, zejména povodňové vodami Bílého Váhu, údajně i vodami z ponorného toku z poloslepý doliny v Priepadlách. Teplota vzduchu je 6,5 až 7,1 ° C, relativní vlhkost 94 až 96%. Vstupní části jeskyně jsou během roku ovlivňovány klimatickými změnami na povrchu, které se v zimě projevují mrazovým zvětráváním vápenců. Významné paleontologické naleziště kostí jeskynního medvěda (Ursus spelaeus). Z jeskynních bezobratlých je pozoruhodný až unikátní nález šťúrovky Eukoenenia spelaea - nejsevernější výskyt zástupce této řady pavoukovců, čímž Važecká jeskyně patří mezi biospeleologické lokality významné. Ojediněle se v jeskyni zjistil výskyt několika druhů netopýrů.

Provozní doba


Kontakt:
Nízké Tatry
Cesta č.18
032 61 Važec
Tel .: +421/44/5294171
E-Mail: vazec@ssj.sk
Web: www.ssj.sk/jaskyne/spristupnene/vazecka/

Demänovská jeskyně Svobody

Demänovská jeskyně svobody

Krápníková jeskyně je součástí národní přírodní památky Demänovské jeskyně, které jsou nejdelším jeskynním systémem na Slovensku. Celková délka podzemních prostor představuje obdivuhodných 24 km av nich se nachází 9 jeskyní, z nichž pouze dvě jsou zpřístupněny veřejnosti a to Demänovská ledová jeskyně a Jeskyně Svobody. Tento obsáhlý jeskynní systém leží v Národní přírodní rezervaci Demänovská dolina na území Národního parku Nízké Tatry 12 km jižně od Liptovského Mikuláše. Celý jeskynní systém byl vytvořen aktivním tokem řeky Demänovka. Jeskyni Svobody objevil 3. srpna 1921 moravský učitel Alois Král spolu se synem místního myslivce Adamem Misurátě. Jelikož bylo v tom roce velmi suché léto a téměř vůbec nepršelo, říčka Demänovka vyschla a objevitel se vtáhl do podzemních prostor přes její vyschlé koryto. Objevný ponor je dnes opět zaplaven vodou.

Část jeskyně byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1924, ale až od roku 1933 jeskyně nabyla dnešní podobu. Nacházejí se v ní dva okruhy a to tradiční s délkou 1800 mao 300 m delší exkluzivní. Na prohlídkové trase je 976 schodů. Teplota v jeskyni je celoročně stálá 7 ° C a vlhkost vzduchu je 92 až 98%. Věk samotné jeskyně se odhaduje na přibližně 1 milion let. Vchod do jeskyně se nachází v nadmořské výšce 870m az parkoviště se k němu návštěvník dostane serpentinovým chodníkem s mírným stoupáním, kterým překoná výškový rozdíl 52m. Do nitra jeskyně se dostane uměle vybudovaným vchodem a jeho první kroky směřují do Hlubokého dómu, jehož nejatraktivnějším úkazem je Věčný déšť. Tento nikdy nevysychající vodopád padající vody z jeskynního stropu vznikl prosakováním atmosférických srážek do jeskyně přes tektonickou trhlinu.

Provozní doba

Kontakt:
032 51 Demänovská Dolina
Tel .: +421/44/5591673
E-Mail: djslob@ssj.sk
Web: www.ssj.sk/jaskyne/spristupnene/demanovska-slobody/

Demänovská ledová jeskyně

Nachází se v Národní přírodní rezervaci Demänovská dolina na území Národního parku Nízké Tatry. Dosahuje délku 1750 m. Ledová výplň se vyskytuje ve spodních částech jeskyně. Zastoupen je podlahový led, ledové sloupy, stalaktity a stalagmity. Naleziště kostí různých obratlovců včetně jeskynního medvěda. Zjistilo se tu 8 druhů netopýrů. Jeskyně je známá odedávna. První písemná zmínka je z roku 1719. Jeskyni turisticky zpřístupnili v letech 1880-1885, nově v letech 1950-1952. Délka zpřístupněného úseku je 650 m.

Provozní doba


Kontakt:
Nízké Tatry
Cesta č.II / 34
Podbreziny 497
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel .: +421/44/5548170
E-Mail: demladj@ssj.sk
Web: www.ssj.sk/jaskyne/spristupnene/demanovska- ladova /