Návštěvný řád Vysokých Tater

Návštěvní řád Tatranského národního parku

Tatranský národní park

Nejdůležitějším krokem v ochraně Tater bylo založení Tatranského národního parku ( TANAP ) 18. Prosince 1948. TANAP tvoří Západní Tatry spolu s Vysokými a Belianskými Tatrami. Celková rozloha je 741 km2 vlastního území a 366 km2 tvoří ochranné pásmo. Adresa Správy TANAP-u je v Tatranské Lomnici. Zde se nachází i Muzeum Tatranského národního parku. V Tatranské Javorině a na Štrbském Plese jsou informační centra TANAP-u.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny v TANAP-e jsou návštěvníci povinni dodržovat tyto pokyny:

1) Na vlastním území národního parku se mohou návštěvníci volně pohybovat jen po veřejných komunikacích a turistických značkovaných chodnících.
2) Táboření a parkování je možné pouze na určených a označených místech. Není dovoleno přenocování ve volné přírodě, ani na cestách a parkovištích.
3) Není dovoleno trhání a poškozování rostlin, keřů a stromů.
4) Je zakázáno chytat, usmrcovat a sbírat všechny vývojové stádia živočichů a narušovat jejich stanoviště. Do tatranských dolin je zakázáno vodit psy.
5) Je zakázáno znečišťovat prostředí odpadky, rušit klid a ticho. Je zakázáno koupání v plesech a potocích.
6) Pokyny příslušných pracovníků (stráž ochrany přírody, lesní stráž, horská služba) jsou pro návštěvníky závazné.
7) Horolezectví, skialpinismus, paragliding je možné provádět pouze ve vymezených lokalitách.
8) Kola lze využívat na veřejných komunikacích a vyznačených cyklostezkách.
Platí sezónní uzávěr dolin od 1. listopadu do 15. června. Povolený je jen výstup k celoročně otevřeným chatám.

Je smutné, že každoročně je třeba po nezodpovědných turistech vysbírat několik stovek kg odpadu v rámci akce Čisté hory. 1.ročníku na podzim 1979 se zúčastnilo 760 dobrovolníků a vybralo se až 1860 kg odpadu. V poslední době se vyvíjí nepříznivě situace s populaci kamzíka, na níž snižování se z části podílí i turistický ruch.